ข่าวสารล่าสุด

Feb 12, 2015

มหกรรมงานบุญที่สุนัขเฝ้ารอ ‘หกขาหมาเดินเล่น’ รณรงค์ให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) โดย คุณสุภาภรณ์ ลาสต์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ‘คุณปอ’ ทฤษฎี สหวงษ์ ทูตกิตติมศักดิ์องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ‘คุณโตโน่’ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ผนึกกำลังกรมปศุสัตว์และเซ็นทรัล ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “หกขาหมาเดินเล่น” (หกขาครั้งที่ 3 ) เพื่อขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์อาเซียน 2020 ที่มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศให้สำเร็จภายในปี พ.ศ 2563