Latest News

Dec 9, 2014

เจ้าชายวิลเลี่ยมประกาศพันธกิจใหม่: การหยุดอาชญากรรมเกี่ยวกับสัตว์ป่า

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการประกาศที่จะต่อสู้กับอาชญากรรมเกี่ยวกับการขนย้ายสัตว์ป่า และช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดกับสัตว์ป่านับล้านตัวให้น้อยลง

Sep 17, 2014

หมดเวลาสำหรับการลักลอบค้าดีหมีหลังฉากการท่องเที่ยว

ในวันนี้ หมีจากธรรมชาติกว่า 80 ตัวที่ถูกกักขังอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างอ่าวฮาลองในเวียดนามได้เข้าใกล้การได้รับอิสรภาพอีกก้าวหนึ่งจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่แฝงประโยชน์จากการค้าดีหมีที่ผิดกฎหมาย

Sep 15, 2014

50 ปี แห่งการจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือสัตว์ประสบภัย

นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ World Animal Protection หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้ส่งทีมช่วยเหลือเข้าไปยังประเทศสุรินัมเพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แม้จะผ่านไป 50 ปี เราก็ยังจำเรื่องราวการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

Sep 12, 2014

เชียงใหม่โมเดล กรณีศึกษาสู่ ASEAN 2020

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) สร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้การสนับสนุนล้านนาด๊อกเวลแฟร์ ในปฏิบัติการ ‘เชียงใหม่โมเดล’ กำหนดพื้นที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่นำร่องโครงการ

Sep 8, 2014

กรมปศุสัตว์จับมือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า พัฒนาแอพพลิเคชั่นปรับปรุงฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์จับมือองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า พัฒนาแอพพลิเคชั่นปรับปรุงฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

Aug 7, 2014

ยุติการสังหารหมู่สุนัข

มีสุนัขนับล้านตัว เสี่ยงต่อการถูกฆ่าทิ้งเพียงเพราะเชื่อว่าเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Jun 9, 2014

ครบรอบ 8 ปีในการปกป้องคุ้มครองหมีในประเทศ โรมาเนีย

วันนี้เราร่วมเฉลิมฉลองการเปิดศูนย์พักพิงธรรมชาติสำหรับหมีอย่างเป็นทางการในโรมาเนีย เพื่อเป็นบ้านให้หมีที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากการถูกจับมาอย่างผิดกฏหมายและการทารุณกรรม