ข่าวสารล่าสุด

Dec 19, 2011

WSPA เปิดตัวโครงการ ‘Pawprint’ ให้ตระหนักพฤติกรรมการบริโภคของเราที่มีต่อสัตว์ ผู้คน และโลกใบนี้

สวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชน แคมเปญใหม่ของ WSPA ในการกระตุ้นให้ภาครัฐบรรจุประเด็นเรื่องสวัสดิภาพไว้ในวาระการประชุม Rio +20 Earth Summit

Dec 16, 2011

ประเด็นสวัสดิภาพในฟาร์มสัตว์ได้รับการยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อมนุษย์และโลกใบนี้ ในระหว่างกิจกรรมต้อนรับผู้แทนสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะผู้แทนจากทั่วโลกเข้าหารือกันเกี่ยวกับนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี WSPA และองค์กรเพื่อการเกษตรและการพัฒนาจำนวนหนึ่ง เข้าร่วมแถลงแนวคิดที่สำคัญนี้ในกิจกรรมต้อนรับผู้แทนสหประชาชาติ

Nov 14, 2011

WSPA เร่งช่วยเหลือสัตว์จากภัยน้ำท่วม

ที่ผ่านมา WSPA ได้มอบอาหารสัตว์สุนัขและแมวประมาณ 27 ตันผ่านทางหน่วยงานต่างๆเช่น ภากาชาดไทย, กรมปศุสัตว์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตว์แพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวัดสวนแก้ว

Oct 20, 2011

WSPA กับประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้สื่อไปยังสัตวแพทย์ทั่วโลก

WSPA ได้ให้ข้อมูลในการบูรณาการความรู้ด้านสวัสดิภาพสัตว์กับการจัดการภัยพิบัติและการศึกษาให้กับสัตวเเพทย์ทั่วโลก

Oct 10, 2011

ลูกหมีสองตัวได้รับการช่วยเหลือ ชาวเวียดนามกว่าแสนคนปฏิเสธการบริโภคดีหมี

Linh Uyen นักแสดงชื่อดังชาวเวียดนาม เป็นหนึ่งในชาวเวียดนามกว่าเเสนคนที่ลงชื่อร่วมปฏิญาณไม่บริโภคดีหมี ลูกหมีสองตัวได้รับการช่วยเหลือจากข้อมูลสายด่วนช่วยสัตว์ป่าดำเนินการโดย ENV ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรของ WSPA

Sep 28, 2011

ปลอกคอหยุดทารุณต้านภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก Leona Lewis เปิดตัวโครงการ Red Collar เพื่อมุ่งปกป้องสุนัขเเละชุมชนจากการทารุณและโรคพิษสุนัขบ้า WSPA เรียนร้องให้รัฐบาลนานาชาติหยุดการฆ่าสุนัขและเข้าโครงการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นทางออกที่ยั่งยืน

Aug 31, 2011

WSPA ร่วมรณรงค์ยุติการค้าเนื้อสุนัข

WSPA ได้ร่วมประสานงานกับ รัฐบาลไทย กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย เพื่อหาวิธีการยุติการค้าเนิ้อสุนัขอันโหดร้ายนี้ต่อไป