55 ปีแห่งการปกป้องสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ

หนึ่งในทีมงานวัยรุ่นของเรา จอห์น วอลช์ ได้เริ่มก่อตั้ง องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ชื่อเดิมในขณะนั้นคือ สมาคมนานาชาติเพื่อการป้องกันการทารุณสัตว์ WSPA) เมื่อ 5 ทศวรรษก่อน

เพื่อปฏิบัติภารกิจหลังภัยพิบัติร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยในประเทศสุรินาเม โดยเรียกว่า “ปฏิบัติการกวัมบา” เขาได้ช่วยเหลือสัตว์กว่า 10,000 ตัวจากอุทกภัย ในขณะนั้น ไม่มีองค์กรอื่นใดเลยที่จะเข้ามาช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัยพิบัติ วอลช์กล่าวว่า “หนึ่งในกฎเหล็กของเราในการเลือกโครงการในสมัยนั้นก็คือ เราจะต้องทำความดีให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ช่วยเหลือสัตว์จำนวนมากที่สุด ให้ได้นานที่สุด”

ร่วมรับข่าวสารกับเรา

ส่ง

Indicates required field

ตลอด 55 ปีที่ผ่านมา

Our work

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เข้าไปมีบทบาทในการรับมือกับภัยสาธารณะมากกว่า 250 ครั้ง และช่วยเหลือสัตว์ได้มากกว่า 8 ล้านตัวทั่วโลก

การให้ความสำคัญต่อความต้องการฉุกเฉินของผู้คนจะได้รับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ แต่การฟื้นฟูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ในระยะยาวหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยเช่นกัน

เราได้เข้าไปช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหว สึนามิ ไต้ฝุ่น ทอร์นาโด ภูเขาไฟระเบิด ไซโคลน และเรือล่ม องค์กรของเรามีเครือข่ายรองรับเหตุภัยพิบัติครอบคลุมไปทั่วโลก ซึ่งมีความพร้อมที่จะส่งออกไปในสถานการณ์ฉุกเฉิน เข้าไปถึงจุดที่มีภัยพิบัติที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้หลายแห่ง ซึ่งก็รวมไปถึงเขตสงครามอย่างเช่นประเทศบอสเนีย รวันด้า และอัฟกานิสถาน

เป็นที่ประมาณการกันว่า ประชากรที่ยากจนที่สุดในโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนต้องพึ่งพาสัตว์เลี้ยงสำหรับเป็นแหล่งอาหาร การขนส่ง และการดำรงชีวิตอยู่ เมื่อสัตว์เลี้ยงล้มตายในเหตุการณ์ภัยพิบัติ มันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนที่ต้องอาศัยสัตว์เหล่านั้น ไม่ว่าในฐานะสัตว์เลี้ยงหรือแหล่งรายได้ของพวกเขา

สัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือในภาวะภัยพิบัติคือสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ของผู้คนที่บ้านของพวกเขาถูกทำลายลงไป ทีมงานกู้ภัยขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะจัดหาอาหาร น้ำดื่ม การดูแลทางการแพทย์ และความช่วยเหลือฉุกเฉินอื่นๆ ให้กับสัตว์ที่ประสบภัย พวกเขายังช่วยอพยพสัตว์จากเขตเสี่ยงภัย รวมไปถึงการนำสัตว์เลี้ยงที่พลัดหลงและเจ้าของสัตว์กลับมาพบกันอีกครั้ง

เกอราโด ฮูเออร์ตัส ผู้อำนวยการใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เคยผ่านการฝึกฝนโดยวอลช์เมื่อกว่า 35 ปีที่ผ่านมา

ด้วยจิตวิญญาณที่ไม่เคยเกรงกลัวอะไร และวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ของเขา ยังคงเป็นแรงผลักดันงานกู้ภัยขององค์กรให้ดำเนินได้ต่อไป เขากล่าวว่า “สัตว์เหล่านั้นคือเหยื่อของภัยพิบัติที่ถูกลืม ในแต่ละปีสัตว์นับล้านๆ ตัวต้องทนทุกข์ทรมานและตายลงไปโดยไม่จำเป็น พวกมันต้องเผชิญกับความโหดร้ายของภัยพิบัติเช่นเดียวกับคนเรา พวกมันได้รับบาดเจ็บ หิวกระหาย พลัดหลง เจ็บป่วย และมีความเครียด

“การสูญเสียชีวิตสัตว์เลี้ยงไปในภัยพิบัติยังส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผู้คนที่ต้องพึ่งพิงสัตว์เหล่านั้น ไม่ว่าจะในฐานะเพื่อนหรือเพื่อการดำรงวิถีชีวิต การปกป้องสัตว์เหล่านั้นคือการช่วยให้ผู้คนได้กอบกู้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขากลับคืนหลังจากภัยพิบัติได้ผ่านพ้นไป แต่อย่างไรก็ตาม สัตว์เหล่านี้แทบไม่เคยได้รับการเหลียวแลเลยไม่ว่าจะในแผนการรับมือหรือการลงทุนเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ความต้องการของสัตว์เหล่านั้นแทบไม่เคยได้รับความใส่ใจในปฏิบัติหารฟื้นฟูต่างๆ รัฐบาลควรจะดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้ความคุ้มครองทั้งประชาชนและสัตว์เลี้ยง โดยการรวมสัตว์เลี้ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรับมือภัยพิบัติ”

Don't Forget Them

Don't forget them