ยุติการค้าสัตว์ป่าทั่วโลกอย่างถาวร

ข้อเรียกร้องเพื่อยุติการค้าสัตว์ป่าของเรามีผู้สนับสนุนทั่วโลกร่วมลงชื่อแล้วมากกว่า 1,000,000 คน เพิ่มชื่อของคุณวันนี้เพื่อร่วมผลักดันกลุ่มผู้นำ G20 ให้มีมติยุติการค้าสัตว์ป่าอย่างถาวร เพื่อปกป้องสัตว์ป่า ผู้คน เศรษฐกิจ สังคม และโลกใบนี้ที่น่าอยู่ขึ้น

เรามารวมพลังขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์
เกี่ยวกับเรา
งานของเรา
โครงการของเรา
Dog being petted in Kenya - Better lives for dogs - World Animal Protection

คุณได้ปกป้องสัตว์จำนวน 224 ล้านตัวในปี 2020 และทำให้ปีที่ท้าทายนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างยั่งยืน

25/12/2020

แม้จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมากมายในปีที่ผ่านมา แต่การสนับสนุนและความทุ่มเท รวมถึงความมุ่งมั่นของคุณ ทำให้สัตว์หลายล้านตัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

Elephant in elephant friendly venue in Thailand

ประกาศรับสมัครโครงการพรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants)

17/12/2020

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเป็นองค์กรที่ทำงานด้านสวัสดิภาพสัตว์มายาวนาน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง...

Give out food-Thailand

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกร่วมฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

16/12/2020

แม้สถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะคลี่คลายลงบ้าง...