องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

เป็นเครือข่ายขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสากล (World Animal Protection)
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ และบริจาคให้กับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในประเทศไทยให้หมดไป

เราขับเคลื่อนภารกิจเปลี่ยนวิถีโลกเพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไปอย่างถาวร
Real Secret Recipe
water testing
โครงการของเรา
Sloane’s

จากเชฟโรงแรมหรู สู่เจ้าของกิจการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพ Sloane’s ให้ความสำคัญสูงสุดกับสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์ม

29/09/2022

“เราจัดหาสัตว์จากฟาร์มโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่า สามารถควบคุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ นั่นหมายถึง จากแหล่งเลี้ยงสัตว์ที่ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ดี มีพื้นที่...

G-pork farm

“เรื่องหมูๆ” ของฟาร์มหมูหลุมบ้านดอนแร่ แหล่งผลิตเนื้อหมูปลอดภัย และใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์

23/09/2022

นอกเหนือจากการเป็นเกษตรกรเจ้าของฟาร์มหมูหลุมบ้านดอนแร่ แห่ง จ.ราชบุรี ที่เป็นต้นแบบการเลี้ยงหมูหลุมให้เกษตรกรกว่า 30 ครัวเรือนในจังหวัดแล้ว คุณสุพจน์ สิงโตศรี...

chicken pecking at food on ground

ชวนมารู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “ไก่”

12/09/2022

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับไก่ ไก่เป็นสัตว์ปีกประเภทนกประเภทแรกที่มีการจัดลำดับจีโนมในปีพ.ศ.2547 ไก่เป็นญาติที่ใกล้เคียงกับไทแรนนอซอรัส เร็กซ์...