องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

เป็นเครือข่ายขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกสากล (World Animal Protection)
จดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ร่วมสนับสนุนงานรณรงค์ และบริจาคให้กับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ และยุติการทารุณกรรมสัตว์ ในประเทศไทยให้หมดไป

เราขับเคลื่อนภารกิจเปลี่ยนวิถีโลกเพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ให้หมดไปอย่างถาวร
water testing
งานของเรา
โครงการของเรา
environmental impact

โลกจะไม่มีทางเย็นลงได้ ถ้าเราไม่หยุดฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรมวันนี้

ต้องยอมรับว่าประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา...

global-food-systems-chickens

ดราม่าหนัก KFC โดนกระแสต่อต้าน หลังถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้บริโภคเกี่ยวกับสวัสดิภาพไก่ในฟาร์มในสหราชอาณาจักร

กลุ่มนักกิจกรรมด้านสิทธิสัตว์ปล่อยคลิปฟาร์มที่แออัด ไก่ตายเกลื่อน ยืนยันสิ่งที่เห็นตรงข้ามกับข้อมูลในคลิปที่ KFC ทำร่วมกับยูทูปเบอร์ชื่อดังโดยสิ้นเชิง