ฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรมได้ส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้าง

ฟาร์มสัตว์ในระบบอุตสาหกรรมเป็นตัวการสำคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของพวกเรา จากรายงาน “มัจจุราชดื้อยาแฝงในแหล่งน้ำใกล้ตัวคุณ” (Silent superbugs killers in a river near you) ที่จัดทำโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เราได้ทำการสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะและสิ่งแวดล้อมรอบฟาร์มในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยพบว่า มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียดื้อยาจากฟาร์มอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก และบางตัวอย่างที่พบก็เป็นเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุดต่อสุขภาพมนุษย์

ผลสำรวจนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข สิ่งเหล่านี้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนที่ยังต้องพึ่งพิงทรัพยากรทางธรรมชาติและแหล่งน้ำในการดำรงชีวิต

ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Around farm

ปัญหาที่เกิดขึ้น

community impact

น้ำที่ใช้เป็นสีม่วง เป็นมานาน จนเอามารดน้ำต้นไม้ไม่ได้ เพราะถ้าเอามารดต้นไม้ก็จะตายหมด น้ำนี่ใช้ได้เฉยๆ แต่กินไม่ได้ เพราะมีกลิ่นเหม็น

ผู้ได้รับผลกระทบจากฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี

community impact

“ข้าวมันก็จะไม่ค่อยเห็นผลหรอก เพราะมันมีน้ำเคมี หรือขี้หมูเยอะเกินไป และยังให้ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต้นก็เสีย หรือไม่ก็ตายไปเลย ระบบนิเวศ เช่น ปลาไม่มีที่อยู่ เพราะน้ำมันเค็ม”

เกษตรกรนาข้าว จังหวัดนครนายก

community impact

“มีกลิ่นจากฟาร์มแหละ ที่เป็นผลกระทบ ตอนนี้นาข้าวจะทำไม่ได้เลย ถ้าเอาน้ำมาใส่นาข้าว ออกรวงก็ได้เท่านั้เราคิดว่าทำไมไม่จัดระเบียบให้ฟาร์ม จัดให้เป็นโซน ๆ เพราะผลกระทบมาถึงแล้วก็ไปไม่ได้ เราอยากได้น้ำเข้ามาใช้ได้บ้าง”

และนี่คือคำบอกเล่าจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากฟาร์มสัตว์ระบบอุตสาหกรรมโดยตรง

พลิกระบบฟาร์มสัตว์อุตสาหกรรมสู่โลกสีเขียว

นอกเหนือจากปัญหาด้านมลภาวะที่กระทบต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน ปัญหาที่มองไม่เห็นและทวีความรุนแรงมากกว่านั่นคือ การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรืยดื้อยาในแหล่งน้ำชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการป้องกันปัญหานี้อย่างจริงจัง

ดังนั้นเราจึงต้องการให้คุณร่วมกับเราในการเรียกร้องไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันนี้!

ร่วมมือกับเราเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

  • ให้ภาครัฐและเอกชนมีนโยบายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มในสัตว์ฟาร์ม
  • ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มที่คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์
Indicates required field
4,381 signatures out of
15,000
นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ เพียงแค่กดลิงค์ ‘ยกเลิกการรับข่าวสาร’ (unsubscribe) ในอีเมล หรือโทรมาที่ 025130475 หรือส่งอีเมลมาที่ privacy@worldanimalprotection.or.th