ร่วมอุปถัมภ์ช้าง

ช้างไทยจำนวนมาก อยู่ในวงจรความทุกข์ทรมาน ในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งคุณสามารถร่วมหยุดความเจ็บปวดของพวกเขา รวมถึงสัตว์ทั้งหลายได้

คลิกเพื่อร่วมช่วยเหลือ

อุปถัมภ์ช้าง

 

พร้อมรับ Welcome Pack ซึ่งประกอบด้วย

elephant adoption welcome pack 1

elephant adoption welcome pack 2

● วิดิโออัพเดทเรื่องราวของช้างแสนน่ารักที่คุณอุปถัมภ์ทางอีเมล

 

วิดีโออัพเดทของช้างที่คุณอุปถัมภ์

 

● โอกาสของคุณที่จะได้พบช้างที่คุณอุปถัมภ์

 

Elephant Adoption

 

ร่วมอุปถัมภ์ช้าง

เลือกช้างที่คุณต้องการอุปถัมภ์

เลือกช้างที่คุณต้องการอุปถัมภ์

ช้างแต่ละตัว ที่ได้รับคัดเลือก ในโครงการเป็นช้างที่อยู่ในปางช้างที่ "เป็นมิตรต่อช้าง" ซึ่งได้รับการส่งเสริมการยกระดับสวัสดิภาพช้าง โดย มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ซึ่งคุณจะได้รู้จักชีวิตของเขาและสามารถพบกับเขาได้วันหนึ่ง

การร่วมอุปถัมภ์ช้างไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือช้างเท่านั้น  แต่ยังเป็นการช่วยเหลือภารกิจสำคัญอื่นๆ  เพื่อร่วมยุติการทารุณกรรมสัตว์อื่นๆ ในประเทศไทยอีกด้วย