ลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการ Happy Meat Happy Me พร้อมรับกระเป๋าฟรีในงาน

 

Happy Meat Happy Me

 

เงื่อนไขการรับกระเป๋า

  • ลงทะเบียนภายในวันที่ 19/10/22
  • สงวนสิทธิ์สำหรับ 1 ท่าน ต่อ 1 ใบ
  • มารับกระเป๋าในวันงานเท่านั้น พร้อมโชว์หลักฐานการลงทะเบียน
  • ของชิ้นนี้เป็นของสมนาคุณสำหรับแจกผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงานนิทรรศการเท่านั้น
  • ไม่สามารถรับแทนได้ ต้องมารับด้วยตนเองที่งานเท่านั้น