5 ความต้องการพื้นฐานสำหรับสุนัข

เพื่อให้สุนัขของคุณมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข

สุนัขสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้มากมายหากได้รับการดูแลด้วยความเมตตา และถึงเวลาที่เราควรให้ความสำคัญกับสุนัขได้แล้ว

ร่วมลงชื่อเพื่อมอบวัคซีนให้กับสุนัขจรจัดร่วมลงชื่อกับเรา

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

อาหารและน้ำ

สุนัขต้องการน้ำและอาหารที่สะอาดในปริมาณที่เหมาะสม

เช่นเดียวกันกับคน สุนัขต้องการอาหารและน้ำดื่มที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสม เราจึงควร

 • ให้อาหารที่สะอาดและมีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนสมดุล
 • ให้ลักษณะและปริมาณของอาหารเหมาะกับอายุ สายพันธ์ และสภาพร่างกายของสุนัข
 • ระวังการให้เศษอาหารเหลือจากคน เพราะอาจเป็นอันตรายหรือเกิดการบาดเจ็บของช่องทางเดินอาหาร
 • ดูแลให้น้ำดื่มของสุนัขสะอาดและเพียงพออยู่เสมอ อุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นจากการขาดน้ำ อาจทำให้เกิดโรคลมแดด
 • ดูแลให้ภาชนะใส่อาหารและน้ำดื่มของสุนัขสะอาดอยู่เสมอ

ที่อยู่อาศัย

สุนัขต้องการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและมีบริเวณในการทำกิจกรรมต่างๆ

เช่นเดียวกับคน สุนัขต้องการที่อยู่หลับนอนและพักผ่อนที่สะดวกสบาย เราจึงควร

 • จัดให้มีบริเวณอยู่อาศัยทั้งในที่ร่ม (มีหลังคากันแดดกันฝน) และกลางแจ้ง
 • จัดให้มีบริเวณอยู่อาศัยบนพื้นที่ที่แห้งเรียบ ไม่แหลมคม มีอากาศถ่ายเท ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป
 • ระวังไม่ให้มีเสียงหรือกลิ่นรบกวนในบริเวณอยู่อาศัยมากเกินไป
 • ให้สายล่ามมีความยาวเพียงพอที่สุนัขจะสามารถเลือกใช้พื้นที่ได้พอควร หากจำเป็นต้องผูกไว้กับที่
 • ดูแลให้บริเวณอยู่อาศัยสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ

สุขอนามัยและการรักษาพยาบาล

หมั่นตรวจเช็คสุขภาพสุนัขอย่างสม่ำเสมอ

เช่นเดียวกับคน สุนัขต้องการการดูแลสุขอนามัยและบริการสุขภาพที่ดี ทั้งในเวลาปกติและเวลาเจ็บป่วย เราจึงควร

 • แปลงขนให้สุนัขเป็นประจำ และอาบน้ำให้เป็นครั้งคราวเพื่อรักษาความสะอาด และ ช่วยกำจัดเห็บหมัด
 • พาสุนัขไปฉีดวัคซีนครบตามโปรแกรม เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคในสุนัขต่างๆ ที่พบบ่อย รวมทั้งป้องกันและกำจัดพยาธิภายในและภายนอกตามคำแนะนำของสัตว์แพทย์
 • พาสุนัขไปพบสัตว์แพทย์ทันทีเมื่อเจ็บป่วย ไม่ปล่อยให้อาการเรื้อรังหรือลุกลามรุนแรง และอย่ารักษาเองโดยให้ยาของคนแก่สุนัข

ชีวิตแบบสุนัข

สุนัขต้องการอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

เช่นเดียวกับคน สุนัขต้องการอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เราจึงควร

 • พาสุนัขไปวิ่งเล่นออกกำลังกายเป็นประจำ โดยคำนึงให้เหมาะกับอายุ สายพันธุ์ และสภาพร่างกายของสุนัข
 • มีของเล่นให้สุนัขได้กัดแทะ หรือไล่ตะครุบ
 • หาโอกาสให้สุนัขได้เข้าสังคม พบปะหยอกล้อกับสุนัขตัวอื่นบ้าง แต่ควรระวังเรื่องโรคติดต่อในสุนัขแปลกหน้า

ความรักความเมตตา

สุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ต้องการความรัก ความเมตตา

เช่นเดียวกับคน สุนัขเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ต้องการความรัก ความเมตตา เราจึงควร

 • ปฏิบัติิต่อสุนัขอย่างอ่อนโยน ไม่ขู่ตะคอก รังแก หรือทุบตีให้สุนัขเครียด หวาดระแวงกลัว หรือเจ็บปวดทรมาน
 • ใช้เวลากับสุนัข เพื่อเรียนรู้นิสัยใจคอและฝึกวินัยพื้นฐานซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความเครียดจากการสื่อสารหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน และความเหงาจากการถูกละเลยทอดทิ้ง

ร่วมลงชื่อเพื่อมอบวัคซีนให้กับสุนัขจรจัดร่วมลงชื่อกับเรา

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

บอกต่อเพื่อนๆ