กองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลกต้องยื่นมือเข้าช่วยยุติการทำประมงผิดกฎหมาย และรักษาชีวิตสัตว์ทะเล

ผลกระทบที่เลวร้ายต่อชุมชน

การทำประมงผิดกฎหมายและและการประมงที่ขาดการควบคุมนั้นส่งผลถึงประชากรทั่วโลก ชุมชนต่างๆกำลังตกอยู่ในอันตราย เนื่องจากความพยายามในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล และแหล่งอาหารทางทะเลนั้นกำลังถูกคุกคามและอยู่ในภาวะเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบกับสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อรับมือกับปัญหาอุปกรณ์ประมงเหล่านี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงจัดตั้งโครงการ The Global Ghost Gear Initiative (GGGI)   ขึ้นเพื่อผสานความร่วมมือจากภาครัฐบาล หน่วยงานเอกชน และองค์กรนอกภาครัฐต่างๆ จุดประสงค์เพื่อกำจัดซากอวนเหล่านี้ให้หมดไปจากท้องทะเลและยับยั้งไม่ให้เกิดการทิ้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมอย่างถาวรและอย่างยั่งยืน

ถึงเวลาที่กองทัพเรือที่ทรงกำลังที่สุดในโลกจะเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเพื่อยุติการทำประมงผิดกฎหมาย เราขอเรียกร้องให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในครั้งนี้ และช่วยยุติผลประทบที่เลวร้ายจากซากอวนเหล่านี้

 

ทุกปีมีวาฬ โลมา แมวน้ำ และเต่าทะเลมากกว่า 100,000 ตัว ติดอยู่ในอุปกรณ์ประมงเหล่านี้

มันทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและคร่าชีวิตสัตว์ทะเลอย่างช้าๆ

ซึ่งแต่ละปีในมหาสมุทรจะมีซากอวนถูกทิ้งไว้ถึง 640,000 ตัน และใช้เวลาถึง 600 ปีในการย่อยสลาย

การทำประมงผิดกฎหมายทำให้ปัญหาซากอวนถูกทิ้งกลางมหาสมุทรเลวร้ายลงได้อย่างไร?

เรือประมงมีแนวโน้มที่จะทิ้งอุปกรณ์ประมงที่ใช้อย่างผิดกฎหมายลงในทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฎิเสธเข้าเทียบท่า

ซึ่งทั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้รับทราบถึงความเชื่อมโยงของเรือประมงผิดกฎหมายและซากอวนเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลจากการประมงผิดกฏหมาย

อุปกรณ์ประมงเหล่านี้ทำอันตรายต่อสัตว์ได้อย่างไร?

เรากำลังเรียกร้องให้กองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดในโลก 10 ประเทศเพิ่มการลาดตระเวนเพื่อต่อสู้กับการทำประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ไม่มีการรายงาน และการประมงที่ขาดการควบคุม (IUU) ซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับการทิ้งอุปกรณ์ประมงลงในมหาสมุทร อุปกรณ์เหล่านี้จะรัดสัตว์ทะเลอย่างวาฬ โลมา แมวน้ำ และเต่าทะเล และคร่าชีวิตพวกมัน

ด้วยเหตุนี้ Mr. Steve McIvor CEO องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้เขียนจดหมายถึงกองทัพเรือที่มีแสนยานุภาพที่สุดในโลก 10 แห่ง เพื่อเรียกร้องให้ร่วมต่อสู้กับปัญหาการลักลอบทิ้งหรือทำอุปกรณ์ประมงสูญหายในทะเล หรือที่เรียกว่า Ghost Gear ซึ่งรวมถึงแหจับปลา เบ็ด และที่ดักปลา

บอกต่อเพื่อนๆ