ทิ้งไว้ให้โลกจดจำว่าท่านได้ร่วมสร้างความเป็นธรรมให้แก่สัตว์

ขอขอบคุณที่ท่านพิจารณาการมอบมรดกให้กับ มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ในพินัยกรรมของท่าน

การให้ของท่านผ่านพินัยกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าการต่อสู้เพื่อปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง และจะช่วยให้สัตว์หลายล้านชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การมอบของขวัญที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร์ในพินัยกรรมของท่านสามารถทำได้ง่ายๆ และไม่มีค่าใช้จ่ายทางกฎหมายใดๆ ท่านสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลหรือติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ forevergiftforanimals@worldanimalprotection.or.th

baby pig

ขอขอบคุณจากใจ

เราขอขอบพระคุณที่ท่านเห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์และพิจารณามอบมรดกเพื่อช่วยเหลือพวกเขาผ่านมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย)

คำมั่นสัญญาของเรา

ไม่ว่ามรดกของท่านจะเป็นในรูปแบบใด เราสัญญาว่า เราจะทำให้ความปรารถนาของท่านถูกสานต่อตามเจตจำนงของท่านอย่างดีที่สุด ด้วยประสบการณ์การต่อสู้เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์ภายในประเทศไทยกว่า 15 ปี และประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 50 ปี

ประเภทการมอบมรดก

  • การมอบทรัพย์สินส่วนที่เหลืออยู่ (residuary gift) เป็นการส่งต่อสิ่งที่เหลืออยู่ในกองมรดกหลังจากที่ความปรารถนาและความผูกพันต่าง ๆ ของท่านถูกดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  • การมอบทรัพย์สินที่เป็นเงิน (pecuniary gift) เป็นการระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการให้แก่เป้าหมายหรือผู้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการให้โดยทั่วไปในการทำพินัยกรรม
  • การมอบให้แบบเฉพาะเจาะจง (specific gift) อาทิเช่นอสังหาริมทรัพย์ คือการส่งต่อของมีค่าบางอย่างเป็นการเฉพาะ

การระบุข้อความในพินัยกรรม

การมอบมรดกให้แก่มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ท่านสามารถทำได้เพียงใส่รายละเอียดของมูลนิธิและสิ่งที่ท่านต้องการมอบให้แก่เราอย่างถูกต้องและครบถ้วนในพินัยกรรม ท่านสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลและแบบฟอร์มในการเขียนอย่างง่ายเพื่อให้ความปรารถนาของท่านเกิดขึ้น

 

ดาวน์โหลดชุดข้อมูลและแบบฟอร์มพินัยกรรม

 

white chickens outside