เหมือนดาว คงวรรณรัตน์

ผู้จัดการโครงการสวัสดิภาพไก่
Muandao

นักรณรงค์ที่มีความสนใจและใส่ใจการดูแลสวัสดิภาพของไก่ในฟาร์มให้ดียิ่งขึ้น ในโครงการ Change for Chickens

สภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ของสัตว์ในฟาร์มอย่างเช่น ไก่ มักไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและเป็นเรื่องที่คนไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก เพราะมันถูกมองว่ายังไงก็ต้องมาเป็นอาหารอยู่ดี ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิด ตราบใดที่เราส่วนใหญ่ยังบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก