เหมือนดาว คงวรรณรัตน์

ผู้จัดการโครงการสวัสดิภาพไก่
Muandao

สัตว์ฟาร์มกว่า 70,000 ล้านตัว ถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภค และเป็นการเลี้ยงที่ไม่ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ การผลักดันให้ฟาร์มอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์โดยอิงหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญนั้นจะช่วยในเรื่องการพัฒนาระบบอาหารในภาพรวมให้มีความยั่งยืนและปลอดภัยด้วยเช่นกัน

สภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ของสัตว์ในฟาร์มอย่างเช่น ไก่ มักไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและเป็นเรื่องที่คนไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก เพราะสัตว์ฟาร์มถูกมองว่ายังไงก็ต้องมาเป็นอาหารอยู่ดี ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ใกล้ตัวเรากว่าที่เราคิด ตราบใดที่เราส่วนใหญ่ยังบริโภคเนื้อสัตว์เป็นหลัก