การสนับสนุนจากโรงเรียนและพลังของเด็กๆสามารถช่วยให้สัตว์ต่างๆหลุดพ้นจากวงจรความทุกข์ทรมานอย่างไม่เป็นธรรมได้ เรามาร่วมมือกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นสำหรับสัตว์และเราทุกคน

Change Lives = Join our fight to change the lives of animal forever 

การทำงานร่วมกับภาคสถาบันการศึกษา

การร่วมเป็นพันธมิตรจะสามารถยกระดับชีวิตให้กับสัตว์ที่น่าสงสารจำนวนมากและยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์แก่เด็กนักเรียนในฐานะการเป็นผู้ให้และขับเคลื่อนสวัสดิภาพสัตว์ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้ให้กับ สัตว์ ผู้คน สิ่งแวดล้อม และโลกใบนี้ที่เราต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน 

ร่วมส่งเสียงแทนพวกเขาช่วยยุติการทรมานสัตว์ในประเทศไทยให้หมดไปผ่านการร่วมมือกับเรา!

 • กิจกรรมสื่อความหมาย ที่ให้ทุกคนตระหนักในเรื่องของความทุกข์ทรมานของสัตว์จากการโดนแสวงหากำไรอย่างไม่เป็นธรรม
 • กิจกรรมระดมทุนสนับสนุนเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์ที่ได้รับความทุข์ทรมานจากน้ำมือมนุษย์
 • ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ผลักดันและสนับสนุนด้านสวัสดิภาพสัตว์

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับในการเป็นอาสาสมัคร

 1. การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กิจกรรมเชิงบวก ของโรงเรียนและนักเรียน
 2. เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง และความตระหนักรู้เรื่องสวัสดิภาพสัตว์
 3. กิจกรรม program สร้างความสามัคคีและความดีในโรงเรียน และปลูกฝังต้นแบบการช่วยเหลือที่หลากหลายของเยาวชนที่ดีในอนาคต
 4. Certificate (Be their voice)

ทำไมต้องร่วมมือกับ World Animal Protection

 • เราและสัตว์เหล่านี้ต้องการคุณ ปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเสียงและพลังของคุณเปลี่ยนชีวิตให้พวกเขาได้
 • คุณคือหนึ่งในผู้เข้าร่วมการต่อสู้และฝ่าฟันของเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์เหล่านี้ไปตลอดกาล
 • ทุกกิจกรรมและความร่วมมือ ทางมูลนิธิฯจะช่วยคุณออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ร่วมมือกับเราสร้างโลกใบใหม่ให้กับพวกเขา

Indicates required field

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลการติดต่อ

โปรดเลือกการมีส่วนร่วมที่สนใจเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

(เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

โปรดเลือกการมีส่วนร่วมที่สนใจเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

การทำงานร่วมกับ Bangkok Patana School

Nandita Valiramani ศิษย์เก่าจาก Bangkok Patana School ได้ร่วมพูดคุยกับรุ่นน้อง เกี่ยวกับประเด็นสวัสดิภาพสัตว์ ทำไมสวัสดิภาพสัตว์จึงเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ สวัสดิภาพสัตว์มีผลกระทบโดยตรงต่อเราอย่างไร และเราจะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าสวัสดิภาพสัตว์และมนุษย์จะมีอนาคตที่ดีขึ้น

Partnership with Bangkok Patana School

Bangkok Patana School Alum

"Coming back to Patana never fails to bring back the numerous memories I made here. I treasure the 15 years I spent here. Seeing familiar faces and being in a familiar environment brings a comforting feeling of knowing that, irrespective of time, I have somewhere to come home to."

Nandita Valiramani ศิษย์เก่า Bangkok Patana School

แหล่งอ้างอิง:

 1. https://www.patana.ac.th/alumni-visits/

 2. https://www.instagram.com/p/CiPGwrbL7T9/