การระดมทุนผ่านทางโทรศัพท์ (Telefundraising)

ทางมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) มีการใช้ช่องทางการสื่อสาร ทางโทรศัพท์สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก รวมถึงรับบริจาคจากผู้ต้องการสนับสนุนของเรา ผู้ประสงค์บริจาคสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สนับสนุนหรือเจ้าหน้าที่ระดมทุน เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและชัดเจน รวมถึงบริจาคกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยตรง โดยการบริจาค อย่างต่อเนื่องผ่านบัตรเครดิตนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามข้อมูลดังต่อไปนี้ 

  • จำนวนเงินที่ต้องการบริจาค
  • หมายเลขบัตรเครดิด
  • วันหมดอายุของบัตร

เจ้าหน้าที่จะไม่มีการขอรหัสหมายเลขความปลอดภัยหลังบัตรเครดิต (CVC/CVV/CID) จากผู้ประสงค์บริจาค

Kammoon bij Somboon Legacy Foundation

 
นอกจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ในปัจจุบัน ทางมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ได้มีการว่าจ้างบริษัท Sg Global Support Services Sdn. Bhd. ซึ่งผ่านการฝึกอบรมในการข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินการระดมทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย ท่านสามารถตรวจสอบเบอร์โทร รายชื่อและรหัสเจ้าหน้าที่ ระดมทุนของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) ตามข้อมูลด้านล่างนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อมายังทางมูลนิธิฯ ได้ทุกช่องทาง

เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อระดมทุน

เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) 02-007-1767
เจ้าหน้าที่ระดมทุน 02-056-0000