การบริหารจัดการประชากรสุนัขและคนในชุมชน

สุนัขเหมือนกับสัตว์ทุกชนิดที่มีสิทธิ์จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องได้รับความทุกข์ทรมาน

ดังนั้นเราจึงทำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนในการจัดการกับประชากรสุนัข เราช่วยให้ผู้คนได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เราจะทำทุกทางเพื่อจะหยุดการกำจัดสุนัขอย่างทารุณโหดร้ายอย่างไม่มีเหตุผลที่เกิดขึ้นในทุกปี และเพื่อช่วยให้ชุมชนและสุนัขอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุข และมีสุขภาพที่ดี โดยไม่ต้องหวาดกลัวกับโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป

ร่วมลงชื่อเพื่อมอบวัคซีนให้กับสุนัขจรจัด

ร่วมลงชื่อกับเรา
Indicates required field
คุณเป็นเจ้าของสุนัขหรือไม่?

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

โรคพิษสุนัขบ้า

help them
โรคพิษสุนัขบ้ายังไม่มียาที่รักษาให้หายได้

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อทางระบบประสาทที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลางที่ควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมด เช่น สมอง ไขสันหลัง การเคลื่อนไหว และอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 เป็นต้น

สัตว์และคนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้จากไหน

พาหะนำโรคคือสัตว์เลือดอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร หนู ลิง ชะนี กระต่าย ค้างคาว ฯลฯ ในประเทศไทยสัตว์พาหะนำโรคที่สำคัญคือ สุนัขและแมว

สัตว์และคนติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางใดได้บ้าง

ติดเชื้อได้จากการสัมผัสโรคโดยรับเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรคทางบาดแผลจากการถูกกัด ข่วน หรือเลีย และทางเยื่อเมือกในตาและปากเมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย

หากติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วรักษาให้หายได้อย่างไร

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคนี้ หากผู้ป่วยมีอาการของโรคแล้ว จะเสียชีวิตเกือบ 100% อย่างไรก็ตาม หากได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาอย่างทันท่วงทีและถูกวิธีหลังการสัมผัสโรค จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อย่างมาก

ร่วมลงชื่อเพื่อมอบวัคซีนให้กับสุนัขจรจัด

ร่วมลงชื่อกับเรา
Indicates required field
คุณเป็นเจ้าของสุนัขหรือไม่?

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

สุนัขและแมวกับโรคพิษสุนัขบ้า

Don't forget them
ในฐานะเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ ควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดเวลานัดหมายปีละครั้งทุกปี

สัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการอย่างไร

สัตว์เลี้ยงอาจมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจน ใน 2 ลักษณะคือ

  1.  ดุร้ายก้าวร้าวกว่าปกติ หงุดหงิด วิ่งไล่กัด
  2.  เซื่องซึมกว่าปกติ ดูอ่อนเปลี้ยเพลียแรง

หรืออาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด อย่างไรก็ตาม อาการต่อไปนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนภัยได้ เช่น ปากอ้าค้าง ลิ้นห้อย น้ำลายไหล กินกลืนลำบาก เสียงร้องเปลี่ยน การเคลื่อนไหวทรงตัวไม่ปกติ ชักกระตุก เป็นต้น กรณีไม่แน่ใจ ควรนำสัตว์เลี้ยงใส่กรงไปพบสัตว์แพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการ

หากสัตว์เลี้ยงถูกสัตว์ต้องสงสัยกัดควรทำอย่างไร

ไม่ว่าสัตว์เลี้ยงจะเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนหรือไม่ก็ตาม ควรรีบพาไปพบสัตว์แพทย์เพื่อทำแผล ฉีดวัคซีน และ กักบริเวณภายในบ้านเพื่อสังเกตอาการประมาณ 45 วัน ถึง 6 เดือน แล้วแต่กรณี

สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไรบ้าง

  1. พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบ 2 ครั้งในขวบปีแรก (อายุ 3 เดือน และ 6 เดือน)
  2. พาไปฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำตามกำหนดนัดหมายทุกปีหลังจากนั้น
  3. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับสุนัขหรือแมวแปลกหน้า

เมื่อถึงฤดูร้อนควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใช่หรือไม่

โรคพิษสุนัขบ้าพบได้ตลอดปี ในฐานะเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่มีความรับผิดชอบ ควรพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดเวลานัดหมายปีละครั้งทุกปี เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ตัวคุณ และ คนในชุมชน

ร่วมลงชื่อเพื่อมอบวัคซีนให้กับสุนัขจรจัด

ร่วมลงชื่อกับเรา
Indicates required field
คุณเป็นเจ้าของสุนัขหรือไม่?

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

คนกับโรคพิษสุนัขบ้า

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า