Better Lives for Dogs

สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงของเรา เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับชุมชนของเรา และบางตัวยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราอีกด้วย

แต่ถึงแม้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับสุนัข เราประมาณการณ์ว่ามีสุนัขอีกนับ 10 ล้านตัวกลับถูกฆ่าอย่างไร้ซึ่งมนุษยธรรมในทุกๆปี ด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นวิธีการกำจัดต้นเหตุของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งส่งผลให้ในทุกๆ 1 นาที จะมีสุนัขถูกกำจัดถึง 18 ตัว

 

 

ร่วมกิจกรรม “หนึ่งภาพเท่ากับหนึ่งวัคซีน”

ทุกหนึ่งภาพ เท่ากับวัคซีนหนึ่งเข็ม จัดฉีดให้น้องหมาจรจัดหนึ่งตัว

ความกลัว แยกเราออกจากสุนัข

มีสุนัขจรจัดในหลายๆพื้นที่บนโลก ซึ่งสร้างความตระหนกให้แก่ชุมชนเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าที่พบในคนถึง 99% นั้นมีสุนัขเป็นพาหะ

ความกลัว และความเข้าใจที่ผิดในการกำจัดโรคทำให้สุนัขถูกจับออกจากถนน ช็อตด้วยไฟฟ้าหรือรมด้วยแก๊สหรือให้ยาพิษ ทำให้การกำจัดสุนัขเป็นความตายที่น่ากลัวและเจ็บปวดมากที่สุด

โอกาสที่จะมีชีวิต

การกำจัดสุนัขอย่างไร้ซึ่งมนุษยธรรมนับเป็นความโหดร้ายทารุนและไม่มีประสิทธิภาพ การฉีดวัคซีนแก่สุนัขสามารถกำจัดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้

และวิธีการบริหารจัดการประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมของเราที่ได้รับการพิสูจน์แล้วนั้นสามารถทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับสุนัขได้อย่างสงบสุข

เราได้ทำการฉีดวัคซีนแก่สุนัขในทวีปแอฟฟริกาและเอเชียแล้วกว่า 1 ล้านตัว แต่เรายังคงต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการปกป้องสุนัขอื่นๆทั่วโลก

ร่วมมือกับเราโดยเลือการดำเนินงานด้านล่างนี้เพื่อช่วยให้เราสามารถสร้างโลกใบใหม่ที่คนและสุนัขสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

ทุกหนึ่งภาพ เท่ากับวัคซีนหนึ่งเข็ม จัดฉีดให้น้องหมาจรจัดหนึ่งตัว

บอกต่อเพื่อนๆ