ดี ดริญญา โตตระกูล

ผู้จัดการโครงการพัฒนาปางช้าง
Dee

ช้างสมควรได้อยู่ตามธรรมชาติ ได้แสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติ อยู่อย่างปลอดภัย ปราศจากการถูกใช้งานเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์อย่างโหดร้ายทารุณ

เราอยากเชิญชวนคนรักช้างให้มาท่องเที่ยวและสนับสนุนปางช้างที่มีแนวทางปฏิบัติในแบบเดียวกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อช้างและเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้ช้างที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อๆไป

Elefanterne Mae Kam og Mae Dok i Burm and Emily's Elephant Sanctuary

Burm & Emily’s Elephant Sanctuary (BEES) หนึ่งในปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้าง

เน้นให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของช้างตามกรอบการเป็นมิตรต่อช้างขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ปางช้างบีตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่...