เณริญญา ชัปนพงศ์

นักเขียน
Naylinya Jaoh

ชอบการเขียน พบปะคน (และสัตว์) หาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าสู่กันฟัง

ปัจจุบันประจำอยู่ที่ออฟฟิศประเทศไทยในตำแหน่ง Digital and Content Manager

AID

ภูเขาไฟระเบิด Taal เมือง batangus ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างที่เราเผชิญกับเชื้อโคโรน่าพร้อมฝุ่น PM 2.5 ชาวฟิลิปินส์ในเมือง Batangus ก็ต้องเผชิญกับวิกฤติจากผลกระทบภูเขาไฟระเบิดที่ชื่อ Taal...