ปรมะ จันทรุกขา (ป๊อป)

Thailand Volunteer
vol_pop

อาสาสมัครพิทักษ์สัตว์ 

Blog_Vol_pop_7

อาสาพาไป Following Giants สัมผัสปางช้างที่รักช้างด้วยใจ

สวัสดีครับ เราคือหนึ่งในสมาชิก อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์ ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection Thailand ชื่อป๊อบ...