Blog_Vol_pop_7

อาสาพาไป Following Giants สัมผัสปางช้างที่รักช้างด้วยใจ

สวัสดีครับ เราคือหนึ่งในสมาชิก อาสาฮีโร่พิทักษ์สัตว์ ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection Thailand ชื่อป๊อบ...

Animal Welfare Legislation

สวัสดิภาพสัตว์ อีกหนึ่งต้นตอวิกฤติเชื้อดื้อยา ช่องว่างในหลักการ One Health ที่ยังถูกละเลย

วิกฤติเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับสุขภาพของคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ตามหลักการสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health Concept)...

Elefanterne Mae Kam og Mae Dok i Burm and Emily's Elephant Sanctuary

Burm and Emily’s Elephant Sanctuary (BEES) หรือเรียกสั้นๆว่าปางช้างบีเป็นหนึ่งในปางช้างพันธมิตรขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกที่เป็นมิตรต่อช้างอย่างแท้จริง

เน้นให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพของช้างตามกรอบการเป็นมิตรต่อช้างขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ปางช้างบีตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่...

BEES

บอกเล่าผ่านหมอถึงประสบการณ์ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง

ช้างเป็นสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้งาน และให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หลายครั้งที่เห็นช้างต้องถูกฝึกให้เชื่องด้วยการทำร้ายเพื่อทำการแสดง...

ปางช้าง Elephant Peace Project เพิ่มแหล่งอาหารปลอดภัยให้ช้าง

2 ปางช้างร่วมโครงการ Build Back Better for Elephants

การนำช้างมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามปางช้างต่างๆ โดยขาดการดูแลช้างอย่างเหมาะสม เป็นปัญหาที่มีมาต่อเนื่องยาวนานในประเทศไทย...