การขายกิจการเทสโก้ โลตัส คำมั่นสัญญาต่อผู้บริโภคและสัตว์ในฟาร์ม ที่ต้องถูกสานต่อ

อย่างที่เราทราบกันเป็นอย่างดีว่า บริษัทเทสโก้ในประเทศอังกฤษได้ประกาศขายกิจการของเทสโก้ในประเทศไทยและมาเลเซีย...

43 day old broiler (meat) chickens in a caged system - Change for Chickens - World Animal Protection

เนื้อไก่ - ต้นทางของอาหารคือสิทธิที่ผู้บริโภคควรต้องรู้ไหม?

เนื้อไก่ที่เรากินมาจากไหน? ฟาร์มที่เลี้ยงไก่พวกนี้เป็นอย่างไร? มันสะอาดและดีพอไหมที่เราจะกิน?

สวัสดิภาพที่ยังมองไม่เห็นในฟาร์มหมู กับความเสี่ยงของผู้บริโภค

ตั้งแต่ได้มาทำงานเรื่องการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม ผมได้รับรู้ถึงเบื้องหลังที่โหดร้ายของการทำฟาร์มอุตสาหกรรมที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน...