BEES

บอกเล่าผ่านหมอถึงประสบการณ์ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง

ช้างเป็นสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้งาน และให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หลายครั้งที่เห็นช้างต้องถูกฝึกให้เชื่องด้วยการทำร้ายเพื่อทำการแสดง...

elephants

2 ปางช้างร่วมโครงการ Build Back Better for Elephants

การนำช้างมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตามปางช้างต่างๆ โดยขาดการดูแลช้างอย่างเหมาะสม เป็นปัญหาที่มีมาต่อเนื่องยาวนานในประเทศไทย...

Kammoon en Malee bij olifantenopvang Somboon Legacy Foundation

‘ดูแต่ตา มืออย่าต้อง’ ณ ปางช้างที่เป็นมิตรต่อช้างใกล้กรุงเทพฯ

คนรักช้างหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วว่าการไปท่องเที่ยวตามปางช้างทั่วไป ส่วนใหญ่มักเป็นการสนับสนุนความโหดร้ายทารุณต่อช้างทั้งทางตรงและทางอ้อมหลากหลายรูปแบบ...

world tourism day

หยุดก่อนจะสาย! ผสมพันธุ์ช้างป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นอกจากผลกระทบต่อคนแล้ว ปรากฏการณ์หนึ่งที่เราพบเห็นได้ถี่ขึ้นคือช้างเลี้ยงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ต้องตกงาน อดอยาก

Tourists bathing with elephants

‘อาบน้ำช้าง’ เป็นการทำร้ายช้างยังไง?

จากการรณรงค์เรื่องความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ป่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก...