AID

ภูเขาไฟระเบิด Taal เมือง batangus ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างที่เราเผชิญกับเชื้อโคโรน่าพร้อมฝุ่น PM 2.5 ชาวฟิลิปินส์ในเมือง Batangus ก็ต้องเผชิญกับวิกฤติจากผลกระทบภูเขาไฟระเบิดที่ชื่อ Taal...