สวัสดิภาพที่ยังมองไม่เห็นในฟาร์มหมู กับความเสี่ยงของผู้บริโภค

ตั้งแต่ได้มาทำงานเรื่องการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์ม ผมได้รับรู้ถึงเบื้องหลังที่โหดร้ายของการทำฟาร์มอุตสาหกรรมที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน...

AID

ภูเขาไฟระเบิด Taal เมือง batangus ประเทศฟิลิปปินส์

ระหว่างที่เราเผชิญกับเชื้อโคโรน่าพร้อมฝุ่น PM 2.5 ชาวฟิลิปินส์ในเมือง Batangus ก็ต้องเผชิญกับวิกฤติจากผลกระทบภูเขาไฟระเบิดที่ชื่อ Taal...