สนใจซื้อสัตว์ป่าไปเลี้ยง? หวังว่าเราจะสามารถเปลี่ยนใจคุณได้

  • นกแก้วแอฟริกันสีเทาที่หิวโหย พวกมันกินผลไม้และเมล็ดพืชที่หลากหลาย ซึ่งคุณต้องเสียเวลาและเงินจำนวนมากเพื่อค้นหาอาหารที่ถูกต้องสำหรับมัน
  • นากที่เจ็บป่วย สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเหล่านี้เจ็บป่วยง่ายในกรงขัง กรุณาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดูแลสัตว์ป่วยและค่ารักษาพยาบาล
  • เต่าดาวอินเดียใกล้ตาย เต่ามีอัตราการตายสูงมากในปีแรกของการนำมาเลี้ยงที่บ้าน ใครอยากจะเสียสัตว์เลี้ยงไปอย่างรวดเร็วบ้าง?

เรื่องง่ายๆ ที่ควรรับรู้คือ ไม่มีสัตว์ป่าตัวใดได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์เมื่อพวกมันถูกจับมาเป็นสัตว์เลี้ยง

ถูกล่าออกจากบ้านตัวเอง

นักล่ามักจะฆ่าพ่อแม่ของตัวนากเพื่อจับลูกของมันมาขายต่อ

นกแก้วที่ถูกจับมาขายต่อให้กับร้านขายสัตว์เลี้ยงจะถูกลักลอบล่าออกจากป่าและต้องทนทุกข์ทรมาน เช่น การถูกตัดปีก การขังอยู่ในกรงเล็ก ๆ ที่แออัด ซึ่งนกส่วนใหญ่จะตายลงระหว่างการขนส่ง

African grey parrot kept as a pet - World Animal Protection - Wildlife. Not pets

เครียดและทำร้ายตัวเอง

นกแก้วแอฟริกันสีเทาจะดึงทึ้งขนของตัวเองจากความเครียดและความเบื่อหน่าย การถูกกักขังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรมชาติในบ้าน ก่อให้เกิดผลกระทบทางกายภาพอย่างรุนแรง

เต่าดาวอินเดียเป็นสัตว์ที่อ่อนไหว การจับมันบ่อยๆ ทำให้สามารถติดเชื้อและตายได้

Sign our pledge

ร่วมลงชื่อไม่ซื้อขายสัตว์แปลกเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

ลงนามตอนนี้ >

เรารู้ว่าคนที่ซื้อสัตว์แปลกนั้นเป็นคนรักสัตว์ สัตว์นั้นทำให้เรามีความสุข จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าเราต้องการให้พวกมันเป็นส่วนหนึ่งในบ้านของเรา

เจ้าของสัตว์แปลกส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงความทุกข์ทรมานที่สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญในแต่ละวัน

เราขอเรียกร้องให้ทุกคนชื่นชมและเคารพสัตว์ป่าโดยการปล่อยให้มันได้อยู่ในป่า สถานที่พวกมันควรจะอยู่  เราควรจะแบ่งปันพื้นที่ในบ้านให้แก่สัตว์เลี้ยงชนิดที่มีการพัฒนามากว่าพันปีเพื่อให้เป็นเพื่อนกับมนุษย์ และเราสามารถตอบสนองความต้องการของพวกมันได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น

ลงนามในคำร้องของเราตอนนี้และช่วยปกป้องสัตว์ป่าโดยการปล่อยให้พวกมันได้มีชีวิตอยู่ในป่า สถานที่ที่พวกมันควรจะอยู่

Indian star tortoise in India - World Animal Protection - Animals in the wild

Sign the wild pet pledge

สัตว์แปลกไม่ใช่สัตว์เลี้ยง

ร่วมลงชื่อไม่ซื้อขายสัตว์แปลกเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง

ช่วยปกป้องสัตว์ป่าโดยการปล่อยให้พวกมันได้มีชีวิตอยู่ในป่า สถานที่ที่พวกมันควรจะอยู่

World Animal Protection will not sell or swap your information with any third party. If you’d like to stop hearing from us, or change the way we communicate, please email info@worldanimalprotection.org. For information on how we use your details, and how we keep your details safe, please read our privacy policy.

บอกต่อเพื่อนๆ