สัตวแพทย์หญิงชนัดดา เครือประดับ (หมอนิ้ง)

ผู้ประสานงานโครงการ ประจำประเทศไทย
Chanadda Ning

Animal Welfare หรือสวัสดิภาพสัตว์ ไม่ใช่เรื่องไกลตัว

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่ต่างจากคน และต้องการอิสระในการแสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดสัตว์ สวัสดิภาพที่ดีส่งผลให้สัตว์มีสุขภาพกายและใจที่ดี หากสัตว์ไม่ได้รับสวัสดิภาพที่ดีก็จะเกิดความเครียด และมักเกิดโรคได้ง่าย ท้ายที่สุดโรคเหล่านั้นก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนตามมา ตราบใดที่คนและสัตว์ยังมีความใกล้ชิดและอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกัน

 “มาร่วมสร้างโลกใบนี้ให้เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับคนและสัตว์กันนะคะ”

BEES

บอกเล่าผ่านหมอถึงประสบการณ์ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง

ช้างเป็นสัตว์ป่าที่ถูกนำมาใช้งาน และให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวเป็นเวลานาน หลายครั้งที่เห็นช้างต้องถูกฝึกให้เชื่องด้วยการทำร้ายเพื่อทำการแสดง...