ร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตไก่ ตั้งแต่วันนี้

ติดตามการทำงานของเราเพื่อร่วมปกป้องสัตว์ในฟาร์มจากทั่วโลก

 

คุณรู้หรือไม่?

ไก่เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกบริโภคมากที่สุด คนไทยบริโภคไก่เฉลี่ยคนละประมาณ 15 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่บริโภคเฉลี่ยคนละ 30 กิโลกรัมต่อปี

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การบริโภคไก่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหาง่าย อร่อย และมีราคาถูก แต่สิ่งนี้สวนทางกับสภาพความเป็นอยู่ของไก่ที่นับวันมีแต่จะแย่ลง

ไก่ที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มาจากอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ไม่ใช่การเลี้ยงไก่ในเล้าหลังบ้าน เหมือนเมื่อ 40 กว่าปีก่อนอีกต่อไปแล้ว

ไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดและไม่เป็นธรรมชาติ

ในแต่ละปีไก่กว่า 6 หมื่นล้านตัวถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภค 2 ใน 3 ของไก่เหล่านี้ ถูกเลี้ยงในพื้นที่แออัดคับแคบ ปราศจากแสงแดดจากธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ รวมถึงขาดอิสระในการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติ

ในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ไก่เนื้อถูกคัดเลือกสายพันธุ์เพื่อเร่งการเจริญเติบโต พวกมันโตเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 3 เท่า ตัวใหญ่ขึ้น มีเนื้อเยอะขึ้น แต่ใช้ต้นทุนการผลิตเท่าเดิม  ส่งผลให้พวกมันต้องเผชิญกับ

  • ความเจ็บป่วยจากอาการขาพิการและกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง
  • การทำงานของหัวใจและปอดบกพร่อง
  • เป็นแผลพุพองตามร่างกาย

พวกมันไม่มีโอกาสที่จะสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ทำได้แต่เพียงใช้ชีวิตอันแสนน่าเบื่อในฟาร์มเลี้ยงก่อนที่จะถูกส่งไปผลิตเป็นอาหาร โดยมีชีวิตอยู่แค่เพียง 5 – 6  สัปดาห์เท่านั้น

ร่วมลงชื่อกับเราเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของไก่

KFC ประเทศไทยยังคงเพิกเฉยต่อสวัสดิภาพของไก่และไม่ได้ปฏิบัติตามคำเรียกร้องของผู้บริโภครวมถึงผู้สนับสนุนจำนวนมาก เราขอให้ KFC ประเทศไทยฟังเสียงของผู้บริโภคและผู้สนับสนุนโดยการประกาศเจตนารมณ์ว่าจะยกระดับสวัสดิภาพไก่โดยด่วน

หลังจากเสร็จสิ้นการลงชื่อจะมีจดหมายส่งไปยัง KFC ประเทศไทย โดยมีเนื้อหาจดหมาย ดังนี้>>>

สิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อสวัสดิภาพที่ยั่งยืนของไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรม

19 day old meat chicken in Kenya - Change for chickens - World Animal Protection

เราต้องการให้ไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมมีสวัสดิภาพที่ดีขึ้นโดยฟาร์มอุตสาหกรรมจะต้อง:

🐔 เลือกสายพันธุ์ไก่ที่เติบโตในอัตราที่ช้าลง

อัตรการเจริญเติบโตที่ช้าลงจะช่วยลดปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการขาพิการจากการที่ไก่โตเร็วและมีน้ำหนักตัวมากเกินไป ลดการทำงานที่บกพร่องของหัวใจและปอด ทำให้ไก่มีอิสระในการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น

🐔 ลดความแออัดในโรงเรือน

ความหนาแน่นในโรงเรือนสูงสุดอยู่ที่ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การมีพื้นที่มากขึ้นจะช่วยลดความเครียด และกระตุ้นให้ไก่ได้ทำกิจกรรมที่โปรดปราน อย่างเช่น เดิน คุ้ยเขี่ย และคลุกฝุ่น

🐔 ปรับโรงเรือนให้ไก่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติมากขึ้น

 พร้อมทั้งมีช่วงเวลาความมืดต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ชั่วโมงให้ไก่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ

🐔 สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับไก่ เช่น มีคอนให้เกาะ มีฟางให้จิกกัด

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อให้ไก่แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติ การได้ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบสามารถช่วยลดความเครียดและลดอาการเจ็บป่วยได้

 

แล้ว KFC ประเทศไทยใช้ไก่จากที่ไหน?

 

มาร่วมมือกันในการรณรงค์กับโครงการ Change for Chickens

ร่วมกันเรียกร้องให้ KFC ประเทศไทย เลือกซื้อเนื้อไก่จากฟาร์มเลี้ยงที่มีคุณภาพ และผลักดันให้ฟาร์มเลี้ยงไก่เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ให้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น