ร่วมเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตไก่ ตั้งแต่วันนี้

ติดตามการทำงานของเราเพื่อร่วมปกป้องสัตว์ในฟาร์มจากทั่วโลก

 

คุณรู้หรือไม่?

ไก่เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกบริโภคมากที่สุด คนไทยบริโภคไก่เฉลี่ยคนละประมาณ 15 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณเนื้อสัตว์ที่บริโภคเฉลี่ยคนละ 30 กิโลกรัมต่อปี

ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การบริโภคไก่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหาง่าย อร่อย และมีราคาถูก แต่สิ่งนี้สวนทางกับสภาพความเป็นอยู่ของไก่ที่นับวันมีแต่จะแย่ลง ไก่ที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มาจากอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ไม่ใช่การเลี้ยงไก่ในเล้าหลังบ้าน เหมือนเมื่อ 40 กว่าปีก่อนอีกต่อไป ไก่บางส่วนมาจากฟาร์มที่มีวิธีการเลี้ยงที่ดี แต่บางส่วนก็มาจากฟาร์มที่มีสวัสดิภาพต่ำ

สวัสดิภาพสัตว์คืออะไร?

สวัสดิภาพสัตว์ หมายถึง สัตว์มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย ได้รับน้ำและอาหารในปริมาณที่เหมาะสม ได้รับการดูแลรักษายามเจ็บป่วย และ สามารถแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันได้

 

ไก่ในฟาร์ม RSPCA ที่ได้รับการรับรอง, รูปภาพจาก RSPCA

ร่วมลงชื่อกับเราเพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของไก่

Indicates required field
11,966 signatures out of
15,000
นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

แล้วมันส่งผลอย่างไรต่อคนบริโภคไก่อย่างพวกเราล่ะ?

19 day old meat chicken in Kenya - Change for chickens - World Animal Protection

ผลเสียของฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ไม่มีคุณภาพ

สภาพฟาร์มเลี้ยงที่แออัดและสกปรกจะทำให้ไก่ป่วยติดเชื้อและเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างเช่น เชื้อซาลโมเนลลา ซึ่งหลายครั้งที่เชื้อเหล่านี้จะปนเปื้อนอยู่ในมูลไก่และติดค้างเข้ามาสู่เนื้อไก่ที่แปรรูปที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวัน

อุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่มากและพบว่ามีการใช้แบบผิดวัตถุประสงค์และเกินความจำเป็นเพื่อให้ไก่มีสุขภาพดีและมีผลผลิตที่ดี แต่ไก่เหล่านั้น ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมแออัด สกปรกและผิดธรรมชาติทั้งวันทั้งคืน

การดูแลไก่แบบนี้ จะทำให้ไก่ติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา และแพร่กระจายไปสู่คน เชื้อเหล่านี้อาจตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ที่คนบริโภคไป ซึ่งเมื่อบริโภคไปแล้ว ก็มีเกิดการติดเชื้อขึ้นมา ยาปฏิชีวนะที่เคยใช้ ก็อาจจะเกิดการดื้อยา ไม่สามารถรักษาได้ เชื้อแบคทีเรียดื้อยานี้ เป็นที่รู้จักกันในนาม “แบคทีเรียที่ทนต่อยาต้านจุลชีพ (AMR)” ซึ่งได้ฆ่าผู้คนทั่วโลกไปแล้ว 700,000 รายในแต่ละปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคนต่อปีภายในปี พ.ศ. 2593

ในประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเชื้อนี้อยู่ประมาณ 38,000 รายต่อปี องค์การสหประชาชาติมีความวิตกเกี่ยวกับการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีพบการตกค้างของยาปฏิชีวนะและเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในแหล่งน้ำบริเวณโดยรอบฟาร์มอุตสาหกรรมทั่วโลก

 

ไก่ในฟาร์มเลี้ยงส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดและไม่เป็นธรรมชาติ

  • ในขณะที่อุตสาหกรรมฟาร์มได้มีการเร่งผลิตไก่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด มีการเลือกสายพันธุ์ไก่ที่โตเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 3 เท่าในระยะเวลาอันสั้น และส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของไก่ ไก่ในสายพันธุ์ที่เร่งโตนี้ แทบจะเดินหรือขยับตัวไม่ได้ เนื้ออกที่โตผิดปกติทำให้กระดูกขาของไก่ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเองได้ ส่วนหัวใจและปอดก็จะทำงานหนักมาก
  • อุตสาหกรรมฟาร์มไก่ส่วนใหญ่สามารถจุไก่ได้มากนับหมื่นๆตัว และ ไก่มีชีวิตอันแสนสั้นเพราะส่วนใหญ่ไก่จะถูกฆ่าเมื่ออายุได้เพียง 5-6 สัปดาห์
  • ไก่ที่มาจากฟาร์มที่ไม่มีคุณภาพจะอยู่ในฟาร์มที่ไม่มีอากาศถ่ายเท และแสงธรรมชาติไม่สามารถเข้าถึงได้ มีพื้นที่ใช้เลี้ยงที่เบียดเสียด ไก่หลายตัวต้องนอนทับไก่ด้วยกันเอง เพราะพื้นที่ไม่เพียงพอ
  • ไก่แต่ละตัวมีพื้นที่น้อยกว่ากระดาษ A4 ซึ่งน้อยกว่าขนาดของพวกมัน ซึ่งทำให้ไก่ไม่สามารถขยับตัวได้ตามความต้องการ โดยปกติแล้วธรรมชาติของไก่ จะชอบเดินขุดคุ้ยหาอาหาร  มีสังคม มีพื้นในการขยับปีก เป็นต้น

ผลเสียเหล่านี้ เกิดปัญหาโดยตรงกับตัวคุณเองและไก่

หากเราเริ่มต้นด้วยการร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและพื้นที่การดูแลที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเป็นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในไก่ นั่นหมายถึง เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งไก่และตัวคุณเองด้วยเช่นกัน 

มาร่วมมือกันในการรณรงค์กับโครงการ Change for Chickens

โดยเรียกร้องให้บริษัทฟาสต์ฟู้ด เลือกซื้อเนื้อไก่จากฟาร์มเลี้ยงที่มีคุณภาพ และผลักดันให้ฟาร์มเลี้ยงไก่เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของไก่ให้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น

 

ร่วมพัฒนาสวัสดิภาพไก่

ร่วมลงชื่อ

Indicates required field
11,966 signatures out of
15,000
นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ