มาร่วมเป็นพลังผลักดันเพื่อสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของไก่!

  

cfc logo

 

ไก่ในฟาร์มเลี้ยงส่วนใหญ่ ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้โตเร็วเกินไปและต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรมชาติ

  • ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมฟาร์มได้มีการเร่งผลิตเนื้อไก่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด มีการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ให้โตเร็วกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 3 เท่า เพื่อให้ไก่โตไว ตัวใหญ่ขึ้น มีเนื้อเยอะขึ้น แต่ใช้ต้นทุนการผลิตเท่าเดิม ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพนานัปการ อย่างเช่น ความเจ็บปวดจากอาการขาพิการและกระดูกขาที่รับน้ำหนักขนาดตัวที่ใหญ่เกินไปไม่ไหว
  • อุตสาหกรรมฟาร์มไก่ส่วนใหญ่สามารถจุไก่ได้มากนับหมื่นๆตัว ไก่มีชีวิตอันแสนสั้น น่าเบื่อและขาดอิสระ ไก่ส่วนใหญ่จะมีอายุเพียงไม่เกิน 5-6 สัปดาห์เท่านั้น และส่วนมากต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดและไม่เอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติ
  • ไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมส่วนมากใช้ชีวิตในโรงเรือนระบบปิดที่ไม่มีแสงจากธรรมชาติส่องถึง

Chicken wing bucket

ผู้อยู่เบื้องหลังของความทรมานที่เกิดขึ้นกับไก่

ไก่เป็นหนึ่งในสัตว์ที่คนไทยบริโภคมากที่สุดและในช่วง 30 ปีที่ผ่านมามีการบริโภคไก่มากขึ้นทุกปี ส่งผลให้ฟาร์มอุตสาหกรรมต้องเร่งผลิตเนื้อไก่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค แต่น่าเศร้าใจที่ สิ่งนี้สวนทางกับสภาพความเป็นอยู่ของไก่ที่นับวันมีแต่จะแย่ลง…..และ แบรนด์ฟาสต์ฟู้ดชั้นนำคือผู้อยู่เบื้องหลังของความทรมานที่เกิดขึ้นนี้

ในประเทศไทยนั้น KFC เป็นหนึ่งในบริษัทฟาสต์ฟู้ดที่ใช้ไก่เป็นเมนูหลัก แต่ปัจจุบันยังไม่ได้แสดงถึงความใส่ใจในเรื่องสวัสดิภาพไก่เท่าที่ควร ในขณะที่ KFC ทวีปยุโรปได้มีการลงนามใน The Better Chicken Commitment พร้อมให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะว่าจะพัฒนาและเลือกซื้อเนื้อไก่ที่มาจากฟาร์มที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์มาจัดจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้บริโภคคนไทยก็ควรที่จะได้บริโภคไก่ที่มีคุณภาพและสวัสดิภาพที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกับ KFC ทวีปยุโรป

นอกจากนั้น KFC ประเทศไทยยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงนโยบายการคัดเลือกไก่บนช่องทางสื่อสารของ KFC ประเทศไทยให้ผู้บริโภคคนไทยได้รับทราบเลยซักช่องทางเดียวและยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพไก่ที่เป็นสัญลักษณ์ทางการค้าของ KFC ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการให้ KFC ประเทศไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีมาตรการใดในการปกป้องสวัสดิภาพของไก่รวมถึงประกาศคำมั่นสัญญาสาธารณะว่าจะยกระดับสวัสดิภาพไก่โดยเลือกซื้อเนื้อไก่จากฟาร์มที่:

🐔 เลือกสายพันธุ์ไก่ที่เติบโตในอัตราที่ช้าลง
🐔 ลดความแออัดในโรงเรือน
🐔 ปรับโรงเรือนให้ไก่ได้รับแสงสว่างจากธรรมชาติมากขึ้น
🐔 สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับไก่ เช่น มีคอนให้เกาะ มีฟางให้จิกกัด

เสียงของคุณคือพลังสำคัญในการช่วยให้ไก่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มาร่วมกันลงชื่อเพื่อแสดงพลังในการเรียกร้องให้ KFC ประเทศไทยประกาศเจตนารมณ์ว่าจะยกระดับสวัสดิภาพไก่ภายในปีนี้ เพียงคุณลงชื่อทางด้านล่างจดหมายเปิดผนึกจะถูกส่งไปยัง KFC ประเทศไทย

 

การทำงานที่ผ่านมาของเรา

32 day old broiler meat chickens in a commercial indoor system

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา

เราได้พยายามทำงานร่วมกับ KFC ประเทศไทยเพื่อผลักดันให้ KFC ประเทศไทยยกระดับสวัสดิภาพไก่ที่จะนำมาส่งมอบให้กับผู้บริโภค โดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกและผู้สนับสนุนอีกจำนวนมากได้ร่วมกันส่งจดหมายเปิดผนึกถึง KFC ประเทศไทย มีการลงนามสนับสนุนในโครงการ Change for Chickens และ สนับสนุนในกิจกรรมวิ่งรณรงค์เพื่อยกระดับสวัสดิภาพของไก่ภายใต้งาน “วิ่งเพื่อไก่ 2020  แต่การทำงานของเราเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของไก่ที่ผ่านมาทั้งหมดจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ หากยังคง...ขาดความร่วมมือจาก KFC ประเทศไทย

จดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 1

การผลักดันของเรายังไม่สิ้นสุด

เนื่องจาก KFC ประเทศไทยยังคงเพิกเฉยต่อความต้องการของผู้บริโภคและยังไม่ได้ออกมาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสวัสดิภาพไก่อย่างแท้จริง เราจึงขอเป็นตัวแทนในการส่งจดหมายเปิดผนึกฉบับที่ 2 ไปยัง KFC ประเทศไทยอีกครั้ง โดยมีเนื้อหาดังนี้

จดหมายเปิดผนึกถึง KFC ประเทศไทยฉบับที่ 2

เรียนคุณแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล

ในเดือนมกราคม 2563 องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เปิดตัวโครงการ Change for Chickens ดำเนินงานรณรงค์เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพไก่ในฟาร์มอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางองค์กรฯได้พยายามสื่อสารและทำงานร่วมกับ KFC ประเทศไทย ผ่านสื่อและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ โดยมีผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 17,000 คน ที่ต้องการให้ KFC ประเทศไทย ออกมาประกาศเจตนารมณ์สาธารณะว่าจะยกระดับสวัสดิภาพไก่อย่างเป็นทางการด้วยการลงนามใน The Better Chicken Commitment

ทางองค์กรฯและผู้บริโภคมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาการตอบกลับของ KFC ประเทศไทย ยังเป็นการเพิกเฉยต่อความต้องการของผู้บริโภค และไม่ได้แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสวัสดิภาพไก่อย่างแท้จริง ในขณะที่ KFC ในฝั่งประเทศยุโรป ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และเบลเยี่ยม ได้ออกมาประกาศคำมั่นสัญญาว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของไก่โดยการลงนามใน The Better Chicken Commitment เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

KFC ถือเป็นแบรนด์ไก่ทอดยอดนิยมอันดับต้นๆ ของคนไทย และมี “ไก่” เป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ จึงยิ่งต้องมีความรับผิดชอบในการผลักดันให้มีมาตรฐานในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมทัดเทียมกันในทุกสาขาทั่วโลก เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค อีกทั้งยังเป็นต้นแบบภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฟาสต์ฟู้ดเจ้าอื่นๆทั้งในและต่างประเทศ

ถึงเวลาที่ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ผู้บริโภค และกลุ่มคนที่อยากให้ไก่มีชีวิตที่ดีขึ้นควรที่จะได้เห็น KFC ประเทศไทยออกมาแสดงถึงความรับผิดชอบและลงนามใน The Better Chicken Commitment ว่าท่านจะคัดเลือกเนื้อไก่จากฟาร์มที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคภายในปี พ.ศ. 2573 ตลอดจนรายงานความคืบหน้าของความสำเร็จแก่สาธารณะเป็นประจำทุกปีได้แล้ว!

ขอแสดงความนับถือ

ร่วมกันกับเราในการส่งจดหมายเปิดผนึกไปยัง KFC ประเทศไทย

แชร์จดหมายเปิดผนึกไปยัง Facebook