เนื้อไก่ - ต้นทางของอาหารคือสิทธิที่ผู้บริโภคควรต้องรู้ไหม?

เนื้อไก่ที่เรากินมาจากไหน? ฟาร์มที่เลี้ยงไก่พวกนี้เป็นอย่างไร? มันสะอาดและดีพอไหมที่เราจะกิน?