การควบคุมการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ

การทำงานของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง

In 2016 we helped protect all eight species of pangolin, the world’s most trafficked mammal

ในปี 2016 เราได้ช่วยตัวนิ่ม 8 สายพันธุ์ซึ่งนับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกลักลอบค้ามากที่สุดในโลก

มีการค้าสัตว์ป่าจำนวนมหาศาลจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มีชีวิต ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และพืชป่า ธุรกิจการค้าสัตว์ป่านี้มีมูลค่าสูงถึง 30-42.8 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าราวๆ 20 พันล้านเหรียญนั้นได้มาจากการค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย และส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นการเพาะพันธุ์ขึ้นมาหรือลักลอบจับจากป่าก็ตาม และไม่ว่าจะถูกหรือผิดกฎหมาย การค้าสัตว์ป่านั้นนับเป็นการทำทารุนกรรมสัตว์

ร่วมรับข่าวสารกับเราส่ง

จำแนกสายพันธุ์ด้วยระบบเดียวกันทั้งโลก

ไซเตสได้มีการกำหนดรายชื่อชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งจะมีการจัดการประชุมที่เรียกว่า Conference of Parties (Cop) ทุกๆ 2-3 ปี โดยประเทศภาคีจะเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของสายพันธุ์ต่างๆ และจัดเข้าสู่แต่ละบัญชีชนิดพันธุ์

ปัจจุบันไซเตสมีการควบคุมชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าอยู่ราว 35,000 สายพันธุ์ โดยแบ่งเป็นสัตว์ 5,500 สายพันธุ์ และพืช 29,500 สายพันธุ์:

  • ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I): เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ห้ามค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากใกล้จะสูญพันธุ์ ยกเว้นเพื่อการศึกษา วิจัยหรือเพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับคำยินยอมจากประเทศที่จะนำเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาตส่งออกได้ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วย
  • ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II): เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังไม่ถึงกับใกล้จะสูญพันธุ์ จึงยังอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนใกล้จะสูญพันธุ์ โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกหนังสืออนุญาตให้ส่งออกและรับรองว่าการส่งออกแต่ละครั้ง จะไม่กระทบกระเทือนต่อการดำรงอยู่ของชนิดพันธุ์นั้นในธรรมชาติ
  • ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 3 (Appendix III): เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก จากประเทศถิ่นกำเนิด

เรามีส่วนร่วมอย่างไร

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้นำเสนอผลการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเพื่อการปกป้องสัตว์

We’ve had big wins for animals in the past, so we know how successful our work with CITES can be

จากชัยชนะในการปกป้องสัตว์ที่ผ่านมา เช่นในปี 2016 ที่เราสามารถทำให้ตัวนิ่ม 8 สายพันธุ์ ได้รับการบรรจุลงในบัญชีชนิดพันธุ์หมายเลข 1 ได้สำเร็จนั้น ทำให้เราทราบดีว่าการทำงานร่วมกับไซเตสครั้งนี้ก็สามารถประสบผลสำเร็จได้เช่นกัน

เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมการค้าสัตว์เลี้ยงในโลกนั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการรอดชีวิตของสัตว์ทุกสายพันธุ์ เราได้เรียกร้องให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการบรรจุสายพันธุ์สัตว์ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกนำมาค้าเป็นสัตว์เลี้ยงตามที่เราได้รวบรวมและนำเสนอไป เราเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าไว้ และสัตว์เหล่านี้จะได้รับการบรรจุในบัญชีชนิดพันธุ์เพื่อการควบคุม

เต่าดาวอินเดีย

สัตว์ป่า ไม่ใช่สัตว์เลี้ยง

  • เต่าดาวอินเดีย
  • นากใหญ่ขนเรียบ
  • นากเล็กเล็บสั้น

สัตว์เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ต้องทุกข์ทรมานจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ในตลาดการค้าสัตว์แปลกทั่วโลกที่มูลค่าสูงหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ เราได้จัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างการประชุม Cop ครั้งที่ 18 เพื่อทำให้สัตว์เหล่านี้รวมทั้งสัตว์สายพันธุ์อื่นๆได้รับการบรรจุชื่อเพื่อการควบคุม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Wildlife.Not Pet ยุติการซื้อขายสัตว์ป่า

สิงโตในฟาร์มเพาะพันธุ์ในแอฟริกาใต้ เครดิตภาพ: BloodLions

สัตว์ป่า ไม่ใช่ยารักษาโรค

  • เสือ
  • สิงโตแอฟริกัน
  • เสือจากัวร์
  • ตัวนิ่ม

จากแคมเปญสัตว์ป่า ไม่ใช่ยารักษาโรค เราได้ปกป้องสัตว์ป่าจากการถูกนำมาแสวงหาผลประโยชน์อย่างทารุณในการใช้ทำเป็นยาที่ไม่มีสรรพคุณทางการรักษาใดๆ และมีสมุนไพรทางเลือกอื่นๆที่สามารถทดแทนได้

เราได้เรียกร้องให้ภาคีต่างๆรายงานผลการดำเนินงานเพื่อลดความต้องการและการบริโภคตัวนิ่มในยาแผนโบราณ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการรอดชีวิตของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถูกลักลอบค้ามากที่สุดในโลกเหล่านี้

การค้ากระดูกสิงโตถูกกฎหมายจากฟาร์มเพาะพันธุ์ในแอฟริกาใต้ไม่เพียงเป็นธุรกิจที่เลวร้าย แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการลักลอบล่าสิงโตจากป่าอีกด้วย

เราได้สนับสนุนไซเตสในการร่างนโยบายและการบังคับใช้ข้อกำหนดสากลเกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์จากสิงโต

เราสนับสนุนข้อเสนอให้มีการยุติการทำฟาร์มเสือ เพราะไม่ใช่เพียงจะส่งผลถึงสวัสดิภาพของเสือแต่ยังรวมถึงการป้อนเสือเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของเสืออีกด้วย

กระดูกเสือจากัวร์และครีมจากกระดูกเสือ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากกระดูกสิงโต ทำให้ความต้องการยาแผนโบราณที่มีส่วนผสมของเสือเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการประชุม Cop ครั้งที่ 18 นี้ เราจะสนับสนุนให้ภาคีสมาชิกไซเตสลงมติเห็นพ้องเพื่อกำจัดการค้าผลิตภัณฑ์จากเสืออย่างผิดกฎหมายให้หมดไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ยุติการผสมพันธ์ุเสือในกรงเลี้ยงที่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์

บอกต่อเพื่อนๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม