ร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์ฯ

การเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (ประเทศไทย) จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและพนักงานของคุณว่าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสัตว์ ผู้คน สิ่งแวดล้อม และโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่

โดยทำงานเคียงข้างกับเราให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจ โอกาส ที่จะส่งผลเชิงบวก ผ่านการมีส่วนร่วมที่หลากหลายดังนี้:

  • การบริจาคเพื่อสนับสนุนงานมูลนิธิพิทักษ์สัตว์ฯ:สนับสนุนด้านการเงินผ่านโครงการหรือแคมเปญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจยุติการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทย
  • กิจกรรมการให้ผ่านที่ทำงาน: การให้และทำความดีเพื่อสังคม สร้างความผูกพันของพนักงานสู่ความภูมิใจขององค์กร
    1. ออกแบบโปรแกรมการให้ผ่านเงินได้พนักงานเพื่อลดหย่อนภาษีและขับเคลื่อนภารกิจยุติการทารุณกรรมสัตว์ในประเทศไทย
    2. ออกแบบกิจกรรมภารกิจพิทักษ์สัตว์กับพนักงานของคุณโดยร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อปลูกจิตสำนึก และช่วยขับเคลื่อนการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ให้ดีขึ้น
  • ผลิตภัณฑ์พิทักษ์สัตว์:ออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับคนรักสัตว์ และจัดจำหน่ายร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนภารกิจพิทักษ์สัตว์ในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
  • สปอนเซอร์สนับสนุนกิจกรรม:โปรโมทบริษัทของคุณให้เป็นที่รู้จัก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและมีคุณค่าต่อสังคม ผ่านการสนับสนุน (สปอนเซอร์) กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
  • นโยบายด้าน CSR: ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกผ่านการออกแบบและพัฒนานโยบายขององค์กรฯร่วมกันโดยครอบคลุมด้านสวัสดิภาพสัตว์
  • การสนับสนุนในรูปแบบอื่น: การให้พื้นที่สื่อ หรือผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ

ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

Indicates required field

ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลการติดต่อ

โปรดเลือกการมีส่วนร่วมที่สนใจเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

(เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

โปรดเลือกการมีส่วนร่วมที่สนใจเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (เลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)

เราพร้อมที่จะหารือเพื่อริเริ่มการเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรฯ

Koy

สนใจร่วมเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กรุณาติดต่อ

คุณรุ่งรัชนี บัวเนียม (ก้อย) Partnership Engagement Manager

อีเมล : roungratchanee@worldanimalprotection.or.th

โทร: 089 888 5787