องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเข้าช่วยเหลือสัตว์นับพันที่ประสบอุทกภัยและดินถล่มในประเทศศรีลังกา

07 มิถุนายน 2017

ทีมงานขององค์กรกำลังเร่งกระจาย ชุดช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ และอาหารแก่ ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงที่ต้องประสบอุทกภัยในศรีลังกา การช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ สามารถช่วยชุมชน และผู้คนโดยรอบที่ต้องพึ่งพาสัตว์เหล่านั้น

ทีมสัตวแพทย์ของเรากำลังเข้าพื้นที่ประสบภัยในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของศรีลังกา เพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์นับพันตัว

Steven Clegg  ผู้จัดการด้านภัยพิบัติฉุกเฉินขององค์กร กล่าวว่า “ภัยพิบัติครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับคนและสัตว์ สัตว์ต่างๆกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พวกมันกำลังบาดเจ็บ หิวโหย และมีโอกาสอย่างมากที่จะติดเชื้อได้ การที่เราเข้าช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ เท่ากับเราได้ช่วยเหลือผู้คนที่ต้องพึ่งพาสัตว์เพื่อดำรงชีวิต ทั้งเป็นอาหารและใช้ในการคมนาคม

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดเตรียมความช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้

  • ช่วยเหลือสัตว์บาดเจ็บจากอุทกภัยในทันที
  • ชุดช่วยเหลือฉุกเฉิน ซึ่งประกอบด้วย ชุดทำแผล ยาสำหรับอาการท้องร่วง และปอดบวม รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ต่างๆหลังน้ำลด
  • ทำงานร่วมกับภาครัฐในการตรวจสัตว์ต่างๆเพื่อการให้ความช่วยเหลือระยะยาว

การปกป้องคุ้มครองสัตว์เป็นเรื่องสำคัญ

เมื่อการช่วยเหลือในภัยพิบัติ การช่วยเหลืออันดับแรกจะเป็นการช่วยเหลือผู้คน แต่ในด้านของการฟื้นฟูระยะยาวในภัยพิบัตินั้น ความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ก็มีความสำคัญเช่นกัน สัตว์ต่างๆนั้นทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกันกับมนุษย์ 

งานด้านภัยพิบัติฉุกเฉินของเราเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือสัตว์ให้ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้คนมากมายในศรีลังกาพึ่งพิงเกษตรกรรมเป็นหลัก ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ การช่วยเหลือสัตว์เป็นความช่วยเหลือที่ยั่งยืนสำหรับชุมชนที่ประสบภัย

 

บอกต่อเพื่อนๆ