ความท้าทายของการผลักดันฟาร์มทั่วโลก!

การปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มเป็นปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก และเริ่มเป็นปัญหาที่หนักและใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยภายในปี ค.ศ. 2050 การทำปศุสัตว์จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2000 ขณะนี้มีสัตว์ฟาร์มมากกว่า 70,000 ล้านตัวถูกเลี้ยงเพื่อการบริโภค ซึ่งในแต่ละปี 2 ใน 3 ของสัตว์เหล่านี้ตกอยู่ในสภาพที่ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระหรืออยู่ตามธรรมชาติได้

คุณภาพชีวิตของสัตว์ฟาร์ม

สัตว์ฟาร์มส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่เลี้ยงไว้เพื่อนำมาเป็นอาหาร ถูกเลี้ยงในระบบการทำปศุสัตว์แบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหมูและไก่ที่จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ สัตว์เหล่านี้ได้รับความทุกข์ทรมานจากการเลี้ยงที่ไม่ได้คำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่นการเลี้ยงแม่หมูในกรงขัง การตัดตอนอวัยวะลูกหมูที่สร้างความเจ็บปวด การเลี้ยงไก่ในโรงเรือนปิดอย่างแออัด รวมถึงการใช้ไก่สายพันธุ์โตเร็วที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของไก่อย่างรุนแรง

สภาพแวดล้อมอันเลวร้ายและการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างโหดร้ายทารุณสร้างความทุกข์ทรมาน และก่อให้เกิดความเครียด มันถึงเวลาแล้วที่เราจะคิดทบทวนถึงการปฏิบัติต่อสัตว์ที่จะนำมาสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัย

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารต้องเปลี่ยน!

การยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารอย่างบริษัทผู้ผลิต ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตลอดจนร้านอาหารฟาสฟู้ดต่างๆ มีอำนาจในการผลักดันให้เกิดนโยบาย ที่ส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ที่ชัดเจน ในการคัดเลือกเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มที่มีการใส่ใจสวัสดิภาพสัตว์มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภค เพราะนั่นแสดงถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยต่อลูกค้าและตอบโจทย์กระแสความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังเปลี่ยนไป พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบอาหารให้มีความยั่งยืน

KFC ประเทศไทยต้องเปลี่ยนได้แล้ว!

ร่วมผลักดัน KFC

Indicates required field
19,188 signatures out of
20,000
นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

* เพื่อให้การลงชื่อเสร็จสมบูรณ์ กรุณากดเลือก "ต้องการรับข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กร"

 

การทำงานที่ผ่านมาของเรา

A piglet in a factory farm, standing on green slatted flooring

โครงการ Raise Pigs Right (เลี้ยงหมูด้วยใจ)

ผู้ผลิต

 

เบทาโกร

จากความพยายามขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ส่งผลให้ “เบทาโกร” หนึ่งในผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของไทยร่วมให้คำมั่นว่าจะ “ยกเลิก” การเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซองขณะตั้งท้องเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยจะเปลี่ยนมาเป็นระบบการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้ครบทุกฟาร์มในเครือฯ ภายใน พ.ศ.2570 

ซีพีเอฟ

มีแผนจะยุติการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่ตั้งครรภ์แบบยืนซอง และหันมาเลี้ยงแบบรวมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2568

ผู้จัดจำหน่าย

 

ท็อปส์ มาร์เก็ต

ตามคำข้อเรียกร้องขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ท็อปส์ มาร์เก็ต” ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภคด้วยการประกาศตัวเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำรายแรกของไทย พร้อมให้คำมั่นว่าจะยุติการสรรหาเนื้อหมูจากฟาร์มที่เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ที่กำลังตั้งท้องด้วยการยืนซอง ภายในปี 2570

เทสโก้ โลตัส

จากการรณรงค์ของเราอย่างต่อเนื่องทำให้เทสโก้ โลตัส” ประกาศร่วมยุติความทรมานของแม่หมูในกรงขัง พร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า

เนื้อหมูแบบบรรจุแพ็คทั้งหมดที่จะวางจำหน่ายในเทสโก้ โลตัส จะมาจากฟาร์มผู้ผลิตที่ไม่ได้กักขังแม่หมูตั้งท้องในกรงและมีการเลี้ยงแบบรวมกลุ่มอย่างถูกวิธี ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงก้าวสำคัญนี้เป็นผลมาจากการร่วมเรียกร้องของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษกว่า 30,000 ราย เพื่อเรียกร้องให้เทสโก้ โลตัส ยุติความทารุณในการเลี้ยงแม่หมูแบบยืนซอง

โครงการ Change for Chickens

ฟาสต์ฟู้ด

KFC

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้ KFC ประเทศไทยพัฒนานโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ให้สอดคล้องกับ The better chicken commitment มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน KFC ประเทศไทยให้ยกระดับสวัสดิภาพไก่ได้แล้ว

KFC ประเทศไทยต้องเปลี่ยนได้แล้ว!

ร่วมผลักดัน KFC

Indicates required field
19,188 signatures out of
20,000
นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ

* เพื่อให้การลงชื่อเสร็จสมบูรณ์ กรุณากดเลือก "ต้องการรับข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กร"