เปิดเสนอโครงการเพื่อมอบทุนสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกให้กับสัตว์ให้มีชีวิตอยู่โดยปราศจากความโหดร้ายและความทารุณ