เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 ออฟฟิศได้ปิดทำการตั้งแต่วันที่ 23/03/20 และยังไม่มีกำหนดเปิดที่แน่ชัด

สำหรับผู้สนับสนุนที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับเรา กรุณาติดต่อที่ supporters@worldanimalprotection.or.th

หากมีความล่าช้าประการใดทางองค์กรฯต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ

ท่านใดที่ต้องการติดต่อสื่อสารในเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Line จะสะดวกและรวดเร็วที่สุดค่ะ