มาร่วมปฏิวัติการเลี้ยงลูกหมูให้มีสวัสดิภาพที่ดี ตั้งแต่วันนี้!

และคุณคือพลังสำคัญของการขับเคลื่อน

ลูกหมูไม่ควรต้องถูกตัดตอนอวัยวะอย่างเจ็บปวด ผู้ผลิตควรจะ...

  • เลิกตัดหาง
  • เลิกตัดฟัน
  • เลิกขลิบหู

ทั้งหมดนี้จะช่วยยุติความทรมานของลูกหมู เพื่อให้หมูได้มีชีวิตอยู่อย่างที่ควรจะเป็น

 

ความโหดร้ายของฟาร์มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

คนทั่วไปมักไม่รู้ว่า ฟาร์มหมูนับเป็นหนึ่งในฟาร์มปศุสัตว์ที่มีความเป็นอยู่เลวร้ายที่สุด พวกมันต้องทนทุกข์ทรมานตั้งแต่วันแรกที่เกิดมา ลูกหมูทีเกิดมาภายใน 24 ชม. จะต้องถูกตัดตอนอวัยวะที่สร้างความเจ็บปวดและทรมานให้กับพวกมัน ลูกหมูตัวผู้ก็จะถูกตอนสดด้วย

และในระยะเวลาไม่เกิน 3 สัปดาห์ ลูกหมูเหล่านี้ก็จะถูกพรากจากแม่และหย่านมเร็ว ซึ่งต่างจากธรรมชาติของหมูที่จะอยู่กับแม่จนถึงอายุ 10-14 สัปดาห์ ก่อนจะไปเผชิญโลกด้วยตัวมันเอง

หลังจากนั้นชีวิตของลูกหมูก็เข้าสู่วงจรแห่งความทุกข์ทรมาน

Piglet behind metal bars on a factory farm

ความเจ็บปวดของลูกหมู นำมาสู่การกำเนิดของซุปเปอร์บั๊ค

ลูกหมูที่ถูกตัดตอนอวัยวะและหย่านมเร็วเกินไป มีโอกาสเจ็บป่วยและเกิดโรคได้ง่าย ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงต้องใช้ยาปฏิชีวนะเป็นจำนวนมากผสมลงในน้ำและอาหารให้หมูกิน เพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น

การใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นในฟาร์มปศุสัตว์เช่นนี้ นำไปสู่การเกิดซุปเปอร์บั๊ค (Superbugs) หรือแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์ดื้อยาปฏิชีวนะขึ้น และเมื่อคนบริโภคเนื้อหมูที่มีเชื้อซุปเปอร์บั๊คเหล่านี้เข้าไปในร่างกาย เราก็จะเกิดอาการดื้อยาปฏิชีวนะตามไปด้วย

ปัจจุบันปัญหาซุปเปอร์บั๊ครุนแรงมาก ในแต่ละปีมีคนเสียชีวิตเพราะเชื้อซูเปอร์บั๊คปีละกว่า 700,000 คนทั่วโลกและคาดว่าจะถึงสูงถึงปีละ 10 ล้านคนภายในปี 2050 ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตเพราะเชื้อซุปเปอร์บั๊คกว่าปีละ 38,000 คน หรือกว่าชั่วโมงละ 4 คน โดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือเด็กและผู้สูงอายุ

ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง

ร่วมมือกับเราเพื่อช่วยลูกหมูให้พ้นจากความทรมาน และพัฒนาสวัสดิภาพหมูในฟาร์มแบบยั่งยืน

เราจะสร้างการเปลี่ยงแปลงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

การให้ลูกหมูได้อยู่กับแม่นานขึ้นก่อนถึงระยะหย่านม รวมถึงให้หมูได้มีพื้นที่เคลื่อนไหว มีวัสดุที่ทำให้หมูสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ เช่นฟางหรือหญ้า ตลอดจนการจัดการฟาร์มที่ดีจะเป็นการลดความเครียดให้กับหมูและทำให้ปัญหาการกัดหางกันลดลงเป็นอย่างมาก และเป็นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น ทำให้หมูมีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น ผู้บริโภคก็จะได้เนื้อหมูที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ดังนั้นการตัดหางหมูจึงไม่มีความจำเป็นเลย

มาร่วมกันผลักดันซุปเปอร์มาร์เก็ต

ซุปเปอร์มาร์เก็ตคือผู้ซื้อและผู้จำหน่ายหมูรายใหญ่ พวกเขาสนใจและให้ความสำคัญว่าลูกค้าจะคิดเห็นอย่างไรและต้องการสินค้าแบบไหน

เมื่อคนจำนวนมากร่วมกันเรียกร้องและกดดันให้ซูเปอร์มาร์เก็ตมีนโยบายในการคัดเลือกเนื้อหมูที่มาจากฟาร์มหมูที่มีสวัสดิภาพที่ดีและไม่ตัดตอนอวัยวะลูกหมู  เป็นที่แน่นอนว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตย่อมรับฟัง อันจะนำไปสู่การปลดปล่อยลูกหมูให้พ้นจากวงจรของความทุกข์ทรมาน

ร่วมลงชื่อกับเราในการเรียกร้องซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ยุติความโหดร้ายวันนี้ 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสวัสดิภาพลูกหมูในประเทศไทยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

Indicates required field
11,277 signatures out of
10,000
เลือกรับข่าวสารเพิ่มเติมจากเรา

นโยบายในการเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจะไม่นำรายชื่อเผยแพร่แก่ผู้อื่น และคุณสามารถทำการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากองค์กรฯได้ทุกเมื่อ