ช่องทางใหม่ที่เราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์

27 สิงหาคม 2015

วันนี้คุณสามารถร่วมสนับสนุนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ได้ง่ายๆ แค่ส่ง SMS พิมพ์ Protect ส่งมาที่หมายเลข 4712199 คุณก็จะได้ร่วมสนับสนุนองค์กรฯ ครั้งละ 100 บาท (ไม่รวม VAT) เพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลกนี้ปกป้องคุ้มครองสัตว์

เราขอขอบคุณแทนสัตว์ต่างๆ แม้พวกเขาจะไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้ แต่พวกเขาก็รู้สึกได้เช่นกัน

 

หมายเหตุ       ตัวอักษรสามารถเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือตัวพิมพ์ใหญ่ก็ได้

  • ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS , DTAC, True move H เท่านั้น
  • ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น
  • ยกเว้นลูกค้าเครือข่าย DTAC ที่แจ้งทางเครือข่ายว่าจะไม่ร่วมกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่าย หากลูกค้าส่ง SMS ร่วมกิจกรรมจะได้รับข้อความตอบกลับจากทางเครือข่ายว่า “ขออภัยท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้ ติดต่อ 02-938-3878”

 วิธีการแก้ไขเบื้องต้น 

ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นที่ไม่ได้แจ้ง block ส่ง SMS ร่วมกิจกรรมแทน
ติดต่อ call center ของ DTAC 1678เพื่อแจ้งปลด block ระบบ CPA     

หมวดหมู่: 

บอกต่อเพื่อนๆ