ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้างและคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

05/08/2019

ทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้าง: ใช้คำแนะนำจากเราเพื่อทำความเข้าใจและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่ได้เป็นมิตรกับช้างอย่างแท้จริง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

ช้างนับพันตัวทั่วโลกกำลังได้รับความทุกข์ทรมานภายใต้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว พวกมันไม่สมควรตกอยู่ในสภาพเช่นนี้!

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) ร่วมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระงับการส่งออกช้างไทย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand)...

มาลองตรวจสอบความพร้อมของคุณและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปกป้องสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ

Man cradling dog in Guatemala after the Volcán de Fuego disaster - Animals in disasters

เมื่อเกิดน้ำท่วมขึ้น อาจทำให้สัตว์เลี้ยงเสี่ยงต่อการเสียชีวิต บาดเจ็บ พลัดหลง และเกิดความเครียดได้ไม่ต่างจากมนุษย์