องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มอบรายชื่อผู้สนับสนุนมากกว่า 32,419 รายชื่อให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

10 สิงหาคม 2016

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย

ได้นำรายชื่อผู้สนับสนุนการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติในกรณีย้ายเสือของกลางออกจากวัดเสือ เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์และการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิง โดยนำรายชื่อจำนวน 32,419 รายชื่อ จากผู้ที่ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อยุติการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิงขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร

 

หมวดหมู่: 

บอกต่อเพื่อนๆ