องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก มอบรายชื่อผู้สนับสนุนมากกว่า 32,419 รายชื่อให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

10/08/2016

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประจำประเทศไทย

ได้นำรายชื่อผู้สนับสนุนการทำงานของกรมอุทยานแห่งชาติในกรณีย้ายเสือของกลางออกจากวัดเสือ เพื่อยุติการทารุณกรรมสัตว์และการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิง โดยนำรายชื่อจำนวน 32,419 รายชื่อ จากผู้ที่ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อยุติการนำสัตว์ป่ามาใช้เพื่อความบันเทิงขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกทั้งในประเทศไทย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร

การช่วยเหลือปศุสัตว์ในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่2

World Animal Protection

การช่วยเหลือสัตว์และชุมชมดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ซึ่งส่งผลให้โค กระบือ กว่า 28,000 ตัว ในพื้นที่...

จุดเริ่มต้นของการปลดพันธนาการช้างในประเทศไทย

World Animal Protection Thailandl

องค์กรพิทักษ์ทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ลงนามในข้อตกลงกับศูนย์บริบาลช้างบุญรอด จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม การทำรั้วล้อมในบริเวณ และดูแลสุขภาพของช้าง...