ระงับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีน 15,000 เข็ม ช่วยสุนัขจรปลอดโรค คนอยู่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน

09 มีนาคม 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดยนายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายแคมเปญ (ที่ 3 จากซ้าย) ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 15,000 เข็ม ให้กับกรมปศุสัตว์เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัดที่กำลังมีปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้ โดยมี น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ 3 จากขวา) และนายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ที่ 2 จากขวา) กรมปศุสัตว์ รับมอบ

ทั้งนี้ องค์กรพิทักสัตว์แห่งโลกได้จัดทำโครงการ “Better Life for Dog – เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัข”เพื่อรณรงค์ช่วยให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะในปัจจุบันมีหลายประเทศ รวมถึงบ้านเรายังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาด อันมีผลกระทบต่อชุมชน และในบางประเทศมีการกำจัดหรือฆ่าหมู่สุนัขอย่างโหดร้ายเป็นจำนวนมาก เพราะยังมีความเข้าใจผิดและเชื่อว่าว่าการฆ่าสุนัขเป็นการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งองค์กรฯ ได้เข้าช่วยเหลือและทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาระงับการฆ่าและทารุณสุนัขอย่างไม่จำเป็น ซึ่งในปีนี้องค์กรฯ มีเป้าหมายที่จะมอบวัคซีนฯ ให้ได้ครบสองล้านเข็มทั่วโลก โดยส่วนหนึ่งของการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในครั้งนี้มาจากกิจกรรม “หกขา หมาพาวิ่ง” (หกขาฯ ครั้งที่ 4 ในปีก่อน) และได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรม Pet A Porter โดยศูนย์การค้า THE EMQUARTIER  

 

หมวดหมู่: 

บอกต่อเพื่อนๆ