ระงับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีน 15,000 เข็ม ช่วยสุนัขจรปลอดโรค คนอยู่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน

09/03/2018

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection) นำโดยนายสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร หัวหน้าฝ่ายแคมเปญ (ที่ 3 จากซ้าย) ได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 15,000 เข็ม ให้กับกรมปศุสัตว์เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขจรจัดที่กำลังมีปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้ โดยมี น.สพ.จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ 3 จากขวา) และนายวิริยะ แก้วทอง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ที่ 2 จากขวา) กรมปศุสัตว์ รับมอบ

ระงับโรคพิษสุนัขบ้าระบาด องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกมอบวัคซีน 15,000 เข็ม ช่วยสุนัขจรปลอดโรค คนอยู่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ องค์กรพิทักสัตว์แห่งโลกได้จัดทำโครงการ “Better Life for Dog – เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัข”เพื่อรณรงค์ช่วยให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพราะในปัจจุบันมีหลายประเทศ รวมถึงบ้านเรายังมีปัญหาเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าระบาด อันมีผลกระทบต่อชุมชน และในบางประเทศมีการกำจัดหรือฆ่าหมู่สุนัขอย่างโหดร้ายเป็นจำนวนมาก เพราะยังมีความเข้าใจผิดและเชื่อว่าว่าการฆ่าสุนัขเป็นการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ซึ่งองค์กรฯ ได้เข้าช่วยเหลือและทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาระงับการฆ่าและทารุณสุนัขอย่างไม่จำเป็น ซึ่งในปีนี้องค์กรฯ มีเป้าหมายที่จะมอบวัคซีนฯ ให้ได้ครบสองล้านเข็มทั่วโลก โดยส่วนหนึ่งของการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในครั้งนี้มาจากกิจกรรม “หกขา หมาพาวิ่ง” (หกขาฯ ครั้งที่ 4 ในปีก่อน) และได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรม Pet A Porter โดยศูนย์การค้า THE EMQUARTIER  

การจับสัตว์ทะเลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย: บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่ของโลกต้องร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องซากอวนในทะเล

The deadliest catch: world’s biggest seafood companies can do more to address lost fishing gear - Sea Change - World Animal Protection

ซากอวนที่ถูกทิ้งไว้ในทะเลเป็นเหมือนกับดับที่คร่าชีวิตสัตว์ทะเลมากมาย บริษัทอาหารทะเลยักษ์ใหญ่สามารถช่วยยุติความทรมานของสัตว์เหล่านี้

ลูกค้า Tops Market และ Tesco Lotus ต้องการให้ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 2 แห่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมูที่อยู่ในระบบ

[node:article_summary]

20 เมษายน 2018, กรุงเทพฯ — องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกกล่าวว่า หมูเป็นสัตว์ฟาร์มที่ถูกเลี้ยงอย่างแออัดมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก...