“คืนช้างสู่โขลง” ให้ช้างได้อยู่อย่างวิถีธรรมชาติปลอดพันธนาการ

26 กรกฏาคม 2017

โครงการ “คืนช้างสู่โขลง” ที่ทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจัดทำขึ้น มีความมุ่งมั่น เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างในศูนย์ต่างๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากพันธนาการ การทรมานทั้งปวง ให้ช้างเหล่านั้นสามารถมีชีวิตที่ใกล้เคียงธรรมชาติให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่การนำช้างเลี้ยงทั้งหมดนั้นกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ

เทรนด์ท่องเที่ยวเปลี่ยน จากผลการสำรวจนักท่องเที่ยวถึง 54% คิดว่าการชมการแสดงของสัตว์ป่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ แต่เป็นที่น่าเศร้าใจว่าการทารุณช้างยังคงมีอยู่.. ช้างที่ถูกล่าม และกักขังในกรงที่แคบ มักมีอาการเครียด ร่วมกันช่วยช้างเลี้ยงให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีของพวกเขา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกริเริ่มที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างร่วมกับปางช้าง หรือศูนย์บริบาลช้างที่มีจุดมุ่งหมายอยากให้ช้างได้มีชีวิตอยู่อย่างวิถีธรรมชาติ ไม่ถูกล่าม ไม่ถูกบังคับหรือควบคุมด้วยขอสับ

ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้างอย่างแท้จริงนั้น จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตการณ์ดูช้างได้เท่านั้น ทำให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย ช้างไม่ต้องถูกควบคุมและสามารถเข้าสังคมได้ตามธรรมชาติ และจะมีการฝึกอบรมควาญช้างให้ดูแลช้างได้อย่างมีมนุษยธรรม

ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการ “คืนช้างสู่โขลง” กับเรา เพื่อช้างจะได้ใช้ชีวิตในวิถีธรรมชาติปลอดพันธนาการ

 

 

"เทรนด์ท่องเที่ยวเปลี่ยน จากผลการสำรวจนักท่องเที่ยวถึง 54% คิดว่าการชมการแสดงของสัตว์ป่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้"
หมวดหมู่: 

บอกต่อเพื่อนๆ