เลือกตามหมวดหมู่
World Animal Protection

ปลอกคอหยุดทารุณต้านภัยโรคพิษสุนัขบ้า

28/11/2011

ในแต่ละปี สุนัขกว่า 20 ล้านตัวต้องถูกฆ่าอย่างทารุณ หรือเท่ากับ ในแต่ละนาทีมีสุนัขถึง 38 ตัว ที่จะต้องตายอย่าทารุณทั้งจากการ ถูกทุบตี ถูกรัดคอ โดนยาเบื่อ...