เลือกตามหมวดหมู่
Mae Two

“แม่ทู” กว่าจะได้ใช้ชีวิตที่เป็น “ช้าง”

27/06/2023

ในยุคที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโต และประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางในการใช้ช้างในธุรกิจท่องเที่ยวและความบันเทิง การแสดงช้างในรูปแบบต่างๆ อาทิ เตะฟุตบอล วาดภาพ...