เลือกตามหมวดหมู่
การช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์โคลนถล่มใน Sierra Leone

การช่วยเหลือสัตว์ที่กำลังทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์โคลนถล่มใน Sierra Leone

07/09/2017

ทีมสัตวแพทย์ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเข้าช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตสัตว์

 อุทกภัยในประเทศอินเดียและเนปาล

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสัตว์จากอุทกภัยในประเทศอินเดียและเนปาล

31/08/2017

ทีมงานของเรากำลังเร่งเข้าช่วยเหลือสัตว์ และประชาชนในการฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอัสสัม...

Disaster animal องค์กรฯ กำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

ช่วยเหลือสัตว์ประสบภัยน้ำท่วม สกลนคร

03/08/2017

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก World Animal Protection ลงพื้นที่ประสบภัยในเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งนับเป็นอุทกภัยที่หนักที่สุดในรอบ 30 ปี...

World Animal Protection

การช่วยเหลือปศุสัตว์ในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่2

07/07/2016

การช่วยเหลือสัตว์และชุมชมดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ซึ่งส่งผลให้โค กระบือ กว่า 28,000 ตัว ในพื้นที่...