เลือกตามหมวดหมู่
World Animal Protection Thailand

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเข้าช่วยบรรเทาภัยแล้งที่ดอยเต่า

05/04/2016

ทีมจัดการภัยพิบัติ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มอบถังน้ำ 1,000 ลิตร...

World Animal Protection Thailand

ทีมจัดการภัยพิบัติเดินทางเข้าประเมินสถานการณ์พื้นที่ภัยแล้งในจังหวัดเชียงใหม่

17/03/2016

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับกรมปศุสัตว์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่...

World Animal Protection Thailand

ช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแพทริเซียประเทศเม็กซิโก

26/10/2015

พายุเฮอริเคนแพทริเซียได้อ่อนตัวเป็นพายุโซนร้อนหลังจากเคลื่อนที่เข้าชายฝั่งแปซิฟิกในเขตประเทศเม็กซิโก โดยมีความเร็วลมสูงสุดที่ 340 กิโลเมตร / ชั่วโมง

แผ่นดินไหวเนปาล : สัตว์และชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

แผ่นดินไหวเนปาล : สัตว์และชุมชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

30/04/2015

ทีมปฏิบัติการการดูแลสัตว์ในภัยพิบัติฉุกเฉินและทีมสัตวแพทย์จากองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้เข้าช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บ ไม่มีอาหาร และไร้ที่พักพิง...