เลือกตามหมวดหมู่
濒“鳞”困境——世界动物保护协会发布《印度穿山甲盗猎和非法交易调查报告》

CITES

27/08/2019

CITES มีภาคีทั้งหมด 183 ประเทศ จุดประสงค์คือเพื่อปกป้องสัตว์ป่าจากการถูกนำมาแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ...

A wild smooth coated otter

CITES ให้คำมั่นที่จะปกป้องนากจากการค้าสัตว์แปลกที่ทารุณโหดร้าย

27/08/2019

ในการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์วานนี้...

Elephant at a higher welfare venue - World Animal Protection - Wildlife. Not entertainers

ปางช้างที่เป็นมิตรกับช้างและคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว

05/08/2019

ทำอย่างไรจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับช้าง: ใช้คำแนะนำจากเราเพื่อทำความเข้าใจและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่ไม่ได้เป็นมิตรกับช้างอย่างแท้จริง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) ร่วมยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระงับการส่งออกช้างไทย

22/07/2019

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand)...