ข่าวสาร: ข่าวสารปี 2010

28 กรกฏาคม 2010
เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม นี้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งชัยชนะของขบวนการรณรงค์ด้านสวัสดิภาพสัตว์ และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของทัศนคติที่มีต่อการกีฬาที่โหดร้ายต่อสัตว์เช่นนี้
หมวดหมู่: