เลือกตามหมวดหมู่
World Animal Protection Thailand

บริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยรายแรกแสดงเจตนารมณ์เพื่อยุติการท่องเที่ยวขี่ช้างและการแสดงช้าง

17/05/2016

แคมเปญรณรงค์เพื่อยุติการทำทารุณกรรมช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวแล้วกว่า 100...

World Animal Protection Thailand

ชะตากรรมของเสือ 146 ตัว ยังคงอยู่ในความทุกข์ทรมาน

29/04/2016

จากผลสรุปกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ตกลงให้เสือจำนวนทั้งหมด 146 ตัว อยู่ในการดูแลของวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ...

World Animal Protection Thailand

ใบอนุญาตฯ ไม่ได้ช่วยให้เสือมีชีวิตที่ดีขึ้น

18/04/2016

จากกรณีที่วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือจะขอรับใบอนุญาตสวนสัตว์เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเก็บเสือไว้...

World Animal Protection Thailand

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเข้าช่วยบรรเทาภัยแล้งที่ดอยเต่า

05/04/2016

ทีมจัดการภัยพิบัติ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มอบถังน้ำ 1,000 ลิตร...