เลือกตามหมวดหมู่
World Animal Protection

เสริมทักษะนิสิตนักศึกษาด้วยหลักสูตรระดับโลกพร้อมนำความรู้ช่วยชุมชน

24/04/2013

กิจกรรมการซ้อม-อบรมหน่วยสัตวแพทย์ฉุกเฉินในภาวะภัยพิบัติ หรือ “Veterinary Emergency Response Unit” (VERU) ของ WSPA ครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น...

World Animal Protection

เสริมความรู้สวัสดิภาพสัตว์สู่ระดับภูมิภาค

23/03/2013

ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับโครงการการศึกษาสวัสดิภาพสัตว์ระดับอุดมศึกษา Advanced Concepts in Animal Welfare (ACAW)...

World Animal Protection

รายงานฉบับใหม่มุ่งไปที่มาตรฐานสวัสดิภาพของสัตว์ในฟาร์ม

26/02/2013

Mr. Mike Baker, CEO ของ WSPA ได้ให้มีส่วนในการเปิดเผยรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจวัดสวัสดิภาพของสัตว์ Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) ในงาน...